Huvudsida

Huvudsida :: Nyheter :: Glesbygdens avloppsrådgivning riktas fortfarande till känsliga områden
28.04.2017

Glesbygdens avloppsrådgivning riktas fortfarande till känsliga områden

Glesbygdens avloppsrådgivning riktas fortfarande till känsliga områden

På avloppsvattenveckan 24.-30.4. sporras fastighetsägare att se över avloppsvattensystemen

Lagstiftning som styr avloppsvattenhanteringen i glesbygden har efter en lång diskussion kommit i kraft 3.4.2017. De största förändringarna gäller tidtabellen på förnyande av avloppsvattensystem. I fortsättningen har endast vissa områden en kalenderbunden tidsfrist för förnyandet, som sträcker sig ända till 31.10.2019. Dessa områden är klassificerade grundvattenområden och strandområden (100 m från strand-linjen). Reningskravet är i kraft på de övriga områden, men avloppsvattensystemet bör förnyas först senast när det utförs övriga renoveringar på fastigheten. På grund av att lagen nu äntligen är i kraft, har avloppsvattenrådgivningen en klarare situation. Utmaningen är dock att förflytta rådgivningens tyngdpunkt till avloppsvattens miljöeffekter som är svårare att uppfatta för lekmän.

LINKKI-projektets rådgivning har från början riktats på områden som är känsliga för förorening. Samma arbetssätt fortsätter också år 2017. Rådgivningsområden har valts i samarbete med kommunerna och tyngdpunkten ligger i år på strandområdena. Invånarna i de ifrågavarande områdena kontaktas med brev, där de erbjuds ett avgiftsfritt karterings- och rådgivningsbesök. Under besöket går rådgivaren tillsammans med invånaren igenom dagsläget för behandlingen av avloppsvattnet och ger råd om förbättring och underhåll av systemet. Under besöket får fastighetsägaren även en skriftlig utvärdering om behovet att förnya sitt system.Rådgivarna startar sitt arbete i juni i Ingå kustlinje, i Vuotinainen och Valkjärvi i Högfors och i Vitträsk och Svartvik i Kyrkslätt. Senare förflyttar sig rådgivarna till bl.a. Långnäs i Kyrkslätt och Nummijärvi i Lojo samt tillrinnigsområde för Raseborgsån. Besök görs ända in till oktober-november. Målområdena och noggrannare tidtabeller uppdateras på projektets hemsidor http://www.hajavesi.fi/se/huvudsidan under sommarens gång.

LINKKI-projektet deltar i den riksomfattande avloppsvattenveckan genom att ordna en facebook-kampanj. Denna temavecka, som koordineras av miljöministeriet, firas under sista veckan i april. Syftet med avloppsvattenveckan är att sporra fastighetsägare att se över avloppsvattensystem: närvatten tackar när avloppsvattensystem sätts i skick. Under veckan informeras det om glesbygdens avloppsvattenfrågor och evenemang ordnas runtom Finland. LINKKI-projektets avloppsvattenveckan kan följas i Västra Nylands vatten och miljö r.f.:s Facebook. Tilläggsuppgifter om evenemang och material finns på miljöministeriets webbsidor.

Västra-Nylands avloppsvattenprojekt LINKKI strävar till att främja behandling av avloppsvatten på glesbygden i samarbete med kommunerna. Karterings- och rådgivningsbesök har genomförts på närmare 6 000 fastigheter sedan 2009. I projektet deltar 8 kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Utöver kommunerna finansieras projektet av Nylands NTM-central. Projektet hör till strategin för kommunernas samarbete kring glesbygdens avloppsvatten i västra Nyland 2014-2021 samt miljöministeriets landsomfattande avloppsrådgivning. Projektet koordineras av Västra Nylands vatten och miljö r.f. och som rådgivare agerar Henri Virkkunen, Hanna Keinänen, Virve Ståhl, Jenny Wikström och Linnea Skogberg. Rådgivningsteamet blir komplett i början av sommaren. Om du behöver råd om behandlingen av avloppsvatten på glesbygden eller vill be rådgivaren besöka din fastighet, kan du vara i kontakt med projektets rådgivare. Deras kontaktuppgifter finns på projektets hemsida http://www.hajavesi.fi/se/huvudsidan.


Avsändare
Hajavesi-hanke
28.04.2017
Taggar: hajavesi, luvy