Huvudsida

Huvudsida :: Nyheter :: Har du det bästa brunnsvattnet i Västra-Nyland?
01.06.2017

Har du det bästa brunnsvattnet i Västra-Nyland?

Har du det bästa brunnsvattnet i Västra-Nyland?

Denna sommar letar vi efter Västra-Nylands bästa brunnsvatten, tävlingstid 1.6.-31.8.2017

Glesbygdens avloppsrådgivningsprojektet LINKKI vill under denna sommar ta fram kvalitetsfrågorna på hushållsvatten genom att leta efter det bästa brunnsvattnet i Västra-Nyland. Tävlingen lämpar sig till både fastbosatta och semesterbosatta fastighetsägare som har en egen hushållsvattensbrunn på Västra-Nylands område. Det finns tre tävlingsserier: ring- eller källbrunnar, borrbrunnar och den professionella serien, där näringsidkare som har en egen hushållsvattensbrunn kan delta. Tävlingens första eliminering sker på grundval av analysresultat och brunnens struktur. De vattnen som har den bästa kvaliteten sätts i ordning på grundval av smak i sluttävlingen senare på hösten.

Tävlingstiden för brunnsvattenstävlingen är 1.6.-31.8.2017. Deltagarna ska skicka högst tre år gamla analysresultat och 3-5 bilder på brunnens struktur till tävlingsordnaren. På grundval av den första elimineringen väljer expertrådet de tre bästa av varje serie till sluttävlingen. I sluttävlingen väljs vinnarna på grundval av smaken av juryn. Mer information och mera exacta anmälningsinfo finns på tävlingens websidor.

Glesbygdens vatten kommer främst från hushållens egna brunnar. Den bosatta har ansvar för att följa med vattnets kvalitet och att hålla det på god nivå. En viktig del i den bra kvaliteten av brunnsvatten är att se till att avloppsvattnet behandlas korrekt. Avloppsvatten som inte är tillräckligt hanterat innehåller bl.a. avföringsbakterier, kemikalier, läkemedel och näringsämnen. Dessa kan orsaka skada om de kommer i kontakt med brunnsvattnet. För att säkra vattenkvaliteten borde avloppssystemet uppfylla det nutida rengöringsbehovet och den borde underhållas korrekt. Systemet borde sättas på ett tillräckligt avstånd från hushållsvattensbrunnen och helst nedanför i terrängen. Själva brunnens struktur skulle vara bra att kolla med mins ett års mellanrum och vattenkvaliteten borde undersökas med tre års mellanrum. Undersökningen och uppföljningen av kvaliteten i helhet görs genom att analysera vattnet i laboratorium, för alla skadliga ämnen kan inte noteras i användningen av vattnet.

Mer information:


Avsändare
Hajavesi-hanke
01.06.2017
Senast ändrat
01.06.2017
Taggar: hajavesi, luvy