Huvudsida

Huvudsida :: Nyheter :: Inled slutspurten, reparera ett bristfälligt avloppsvattensystem i närheten av ett vattendrag
16.04.2018

Inled slutspurten, reparera ett bristfälligt avloppsvattensystem i närheten av ett vattendrag

Inled slutspurten, reparera ett bristfälligt avloppsvattensystem i närheten av ett vattendrag

Avloppsvattenveckan inleds

Under avloppsvattenveckan den 16–22 april uppmuntras fastighetsägarna att kontrollera om iståndsättningen av avloppsvattensystem gäller dem och enligt vilken tidtabell i så fall.


Avsändare
Hajavesi-hanke
16.04.2018