Huvudsida

Huvudsida :: Nyheter :: Byggandet av fiskvägarna i Svartån har inletts
14.05.2018

Byggandet av fiskvägarna i Svartån har inletts

Byggandet av fiskvägarna i Svartån har inletts

Byggandet av fiskvägarna vid Åminnefors och Billnäs kraftverksdammar har inletts. S-gruppens Regionhandelslag (SSO) kom med som fiskvägskompanjon!

Byggandet av Svartåns två nedersta fiskvägar har inletts

Byggandet av fiskvägarna vid Åminnefors och Billnäs kraftverksdammar har inletts. Fiskvägarna byggs samtidigt, huvudsakligen under år 2018 på det sättet, att Åminnefors kan tas i bruk våren 2019 och Billnäs på hösten 2019, då säsongen för vandringsfiskens vandring uppströms inleds. Fiskvägarna förverkligas av entreprenören GRK Kallio Oy, som valts av Raseborgs stad.

Förverkligandet av de två första fiskvägarna öppnar 24 km å jämte biflöden och gör det möjligt för fisken, att förutom vandra upp i Svartån även tryggt vandra tillbaka till havet. För att försnabba samt göra nedvandringen tryggare, kommer man att förse fiskvägarna med konstruktioner, som styr fisken, samt med separata nedvandringskonstruktioner” säger Piia Nordström från Raseborgs stad.

S-gruppens regionandelslag SSO kommer med som fiskvägskompanjon

Fiskvägsfinansieringen har fått en ny kompanjon, då SSO i april beslöt, att delta i fiskvägsfinansieringen med 10 000 euro. SSO kompletterar kompanjonskapet, där från tidigare staten, Freshabit Life IP-projektet, städerna Raseborg och Lojo och områdets övriga kommuner, LUVY ry, Sappi Gerknäs, Pojo-Ekenäs och Lojosjöns fiskeområden samt Koskienergia Oy deltar samt som sakkunniga Forststyrelsen, Naturresursinstitutet, Nylands NTM-central, Jyväskylä universitet och Ekoenergi-märket.

Vi är verkligt glada över SSO:s beslut att komma med i samarbetet och på det sättet möjliggöra en återkomst för laxfiskarna till Svartåns vattendrag” konstaterar Jaana Pönni från LUVY.

Tilläggsuppgifter:

Piia Nordström, ansvarig gatuchef, Raseborgs stad, tel. 0192893852, piia.nordstrom(at)raseborg.fi

Jaana Pönni, verksamhetsledare, Västra Nylands vatten och miljö rf, tel. 0505751738, jaana.ponni(at)vesiensuojelu.fi


Avsändare
Hajavesi-hanke
14.05.2018
Senast ändrat
29.06.2018