Huvudsida

Huvudsida :: Nyheter :: Kom med i talko-arbete vid Sjundeå åns Kvarnbybäck!
22.08.2018

Kom med i talko-arbete vid Sjundeå åns Kvarnbybäck!

Kom med i talko-arbete vid Sjundeå åns Kvarnbybäck!

Iståndsättning av Sjundeå åns Kvarnbybäck torsdagen 30.8. kl. 15–20. På schema står praktiskt vattenskötselsarbete, var musklerna stärks och sinne tillfrisknas i trevligt sällskap!

Vad? För att iståndsätta bäcken tillsätts grus och sten i fåran för att göra bäcken mer varierande och för att förhindra erosion av bankarna. Med dig behöver du gummistövlar eller vadarbyxor, samt klädsel som lämpar sig för utomhusarbete. De som ställer upp bjuds på törstsläckande dryck samt lite tilltugg.

Var? Näsbyvägen 481 fungerar som träffpunkt (finns skylt på plats så man vet att man är framme).

När? Torsdagskväll 30.8. klo 15–20

Vem? Här är en ypperlig chans för just dig att konkret hjälpa Sjunde åns havsöringar och kräftor. Ingen tidigare erfarenhet av bäckars iståndsättning behövs. Sakkunniga handleder arbete på plats. ”Man kan delta i talko-arbete någon timme, eller fast hela kvällen, enligt din egen tidtabell”, säger projektansvariga Juha-Pekka Vähä från Västra Nylands vatten och miljö rf.

Anmälning av deltagande är önskvärt för att smidiggöra arrangemangen. Via telefon 045 77507727 eller via e-mail juha-pekka.vaha@luvy.fi

Kvarnbybäckens iståndsättning har som främsta syfte att förbättra livsmiljön för havsöringen och kräftan. Kvarnbybäck som rinner ut i Sågarfors-området har uppskattats tidigare varit ett av de mest betydelsefulla områdena för havsöringens producering av juveniler i vattendraget Sjundeå å. Kvarnbybäcken har varit med i Sjundeå åns fiskeriekonomiska samkontroll sedan 2004, men ingen öring har fångats på provfiskeområdet under denna tid.

Utgående från kartläggningar och utredningar kan man konkludera att särskilt den mellersta delen av Kvarnbybäcken lämpar sig rätt så bra i nuläge för bottenfaunans och vattenkvalitetens del som öringens reproduktionsområde. Kvarnbybäckens nedre delar som reproduktionsområde, och Sågarforsområdet som bredare juvenilområde bildar tillsamman en större funktionell enhet vid ökningen av havsöringsbeståndets välmående och livsmiljö. Bäcken iståndsätts enligt iståndsättningsplanen för Kvarnbybäcks nedre delar och Sågarfors. Läs mer om Kvarnbybäcks iståndsättning och om projektet Sjundeå å 2030. http://www.siuntionjoki.fi/se/

Mer information:
Juha-Pekka Vähä
projektansvarig
juha-pekka.vaha@luvy.fi


Evenemanget hittas även på Facebook. https://www.facebook.com/vesijaymparisto/


Avsändare
LUVY
22.08.2018
Senast ändrat
22.08.2018