Huvudsida

Huvudsida :: Nyheter :: Nya möjligheter för återvinningen av energi och närsalter inom vattenförsörjningen
11.12.2018

Nya möjligheter för återvinningen av energi och närsalter inom vattenförsörjningen

Nya möjligheter för återvinningen av energi och närsalter inom vattenförsörjningen

Vart är vattenförsörjningen på väg? – diskuterades under KEHÄ projektets seminarium i Tavastehus den 31.10.2018.

Experternas föreläsningar finns till påseende här.

Läs mer på finska

Experternas föreläsningar finns till påseende här: https://www.hamk.fi/projektit/keha/. Läs mer (på finska).Experternas föreläsningar finns till påseende här: https://www.hamk.fi/projektit/keha/. Läs mer (på finska).

Avsändare
LUVY
11.12.2018
Senast ändrat
11.12.2018