Huvudsida

Huvudsida :: Nyheter :: Anstaltsuppfödningen av Svartåns flodpärlmusslor fortsätter år 2019
24.01.2019

Anstaltsuppfödningen av Svartåns flodpärlmusslor fortsätter år 2019

Anstaltsuppfödningen av Svartåns flodpärlmusslor fortsätter år 2019

Sophie Von Julins fond har åt Västra Nylands vatten och miljö och Jyväskylä universitet beviljat ett stipendium, med vars hjälp man även under år 2019 kan fortsätta med anstaltsuppfödningen av Svartåns flodpärlmusslor, som kommit bra igång vid Konnevesi forskningsstation.

På bilden samlar Jyväskylä universitets forskningsbiträde Hanna Suonio in Svartåmusslans larver i september 2018. Foto. Jouni Taskinen.

Konstuppfödningen är den enda och sista möjligheten för Svartåns flodpärlmussla. Utan anstaltsuppfödning försvinner flodpärlmusslan med säkerhet inom ett par årtionden, eftersom de inte längre förmår föröka sig i naturen, och de kvarvarande individerna är gamla och i dålig kondition. Även förhållandena i Svartån är utmanande på basen av observationer gjorda gällande musslorna. Under de senaste åren har musslornas dödlighet årligen varit nästan 15 %.

 

Under hösten 2016 insamlade man 110 individer, som flyttades till Konnevesi forskningsanstalt för rehabilitering. Redan efter ett års anstaltsvård kunde man se tecken på en förbättrad kondition, då de började röra på sig i bassängerna och reagera på olika stimulanser. Samma dödlighet, som i naturen, kunde man konstatera även i anstaltsförhållandena under det första året, men under det andra året sjönk dödligheten till under 5 %. Efter två år av rehabilitering och en lång väntan började de första flodpärlmusslorna föröka sig på hösten 2018 och därmed producera livskraftiga små mussellarver eller glokidiumlarver.

 

Mussellarverna som föddes på hösten har fåtts att fästa sig vid örings- och laxyngel, vilket är ett obligatoriskt skede i flodpärlmusslans livscykel. De växer och utvecklas under vintern i laxfiskarnas gälar, varifrån de under nästa sommar lossna och faller ned till bassängernas botten. Därifrån kan man sedan, samla in dem för vidareuppfödning. En del av de små musslorna skickas för fortsatt uppfödning till Austevoll musseluppfödningsanstalt i Norge och en del stannar kvar i Konnevesi forskningsanstalt. Bidraget från von Julins stiftelse riktas speciellt till uppfödandet av Svartåmusslornas yngel i Konnevesi forskningsanstalt. Dessutom har man för avsikt, för att säkerställa den genetiska mångsidigheten, att under år 2019 komplettera musselbeståndet vid forskningsstationen, genom att insamla individer från Svartåns samtliga delpopulationer. Målsättningen är, att Svartåns samtliga nuvarande förekomster skall vara representerade i anstaltsbeståndet.

 

Tilläggsuppgifter:

Juha-Pekka Vähä
projektledare
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
puh 045 77507727
s-posti juha-pekka.vaha@luvy.fi

Jouni Taskinen
professor
Jyväskylän yliopisto
puh 040 3558094
s-posti jouni.k.taskinen@jyu.fi


Avsändare
LUVY
24.01.2019