Huvudsida

Huvudsida :: Nyheter :: Påverka tillståndet i vattendragen i din kommun – Kartförfrågningarna i Raseborg öppnas 17.5.2019
15.05.2019

Påverka tillståndet i vattendragen i din kommun – Kartförfrågningarna i Raseborg öppnas 17.5.2019

Påverka tillståndet i vattendragen i din kommun – Kartförfrågningarna i Raseborg öppnas 17.5.2019

LUVY samlar med hjälp av en kartbaserad förfrågan in medborgarnas uppgifter gällande vatten- och strandområden i Raseborg. Med hjälp av förfrågan kan du spara dina observationer, önskemål och bekymmer till stöd för planeringen av vattenvården.

Just du vet bäst, hur din badplats och bäcken i ditt grannskap mår!

Svara på kartförfrågan på https://app.maptionnaire.com/sv/6273/.

Det insamlade materialet utnyttjas vid uppgörandet av åtgärdsprogram för skötseln av vattendragen i din kommun och vid beredningen av olika metoder inom restaureringsprojekten.

Förfrågningen är öppet fram till och med 30.8.2019. Du kan svara på alla eller bara på de frågor du vill. Du kan också alltid återvända till förfrågan på nytt för att lägga till nya objekt.

Västra Nylands vatten och miljö behandlar svaren konfidentiellt och i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Du kan själv besluta huruvida du uppger ditt namn eller om du vill svara helt anonymt. Bland dem som svarat lottar vi ut tre 20 euros köpkort i varje kommun. I samband med lottdragningen behandlas kontaktuppgifterna helt separat.

Förfrågan fungerar bäst med Firefox och Chrome webbläsarna. Vi rekommenderar inte användandet av Explorer eller Edge. Eftersom kartan är stor, fungerar förfrågan bäst på en stor skärm, men man kan nog även fylla i uppgifterna med hjälp av en smarttelefon.

Förfrågan är en del av projektet ”Effekt i vattenvårdsarbetet via nätverk”, som finansieras som et av regeringens spetsprojekt.

 

Tilläggsuppgifter:

Maija Venäläinen
Projektchef
Verkostoilla tehoa vesienhoitoon
0445285019
maija.venalainen(at)luvy.fi

Sini Pöytäniemi
Projektchef och GIS expert
04577500106
sini.poytaniemi(at)luvy.fi


Avsändare
LUVY
15.05.2019
Senast ändrat
17.05.2019