Etusivu

Etusivu :: Uutiset :: Tulvien puuttuminen paransi Siuntionjoen vesistön veden laatua vuonna 2014
14.08.2015

Tulvien puuttuminen paransi Siuntionjoen vesistön veden laatua vuonna 2014

Tulvien puuttuminen paransi Siuntionjoen vesistön veden laatua vuonna 2014

Siuntionjoen vesistön tilaa seurataan säännöllisesti yhteistarkkailijoiden toimesta. Vuonna 2014 vesistön kuormittuneisuus väheni hajakuormituksen pienentyessä. Pistemäinen jätevesikuormitus vaihteli alueellisesti suuresti ja rajoittui lähelle kuormituslähteitä.

Siuntionjoen vesistöalue sijaitsee Lohjanharjun eteläpuolella Lohjan, Vihdin, Siuntion ja Kirkkonummen kuntien alueella. Alue on sekä maisemallisesti, kulttuurihistoriallisesti että vesistöltään merkittävä. Suuri osa Siuntionjoesta on Natura-aluetta, jossa esiintyy mm. alkuperäistä taimenta ja EU-direktiivillä suojeltua vuollejokisimpukkaa. Siuntionjoen veden laatua tarkkaillaan ympäristölupien velvoittamana. Vesistön tila on pääasiassa tyydyttävä.

Vuosi 2014 oli poikkeuksellisen lämmin ja sateet, virtaamat sekä ainehuuhtoumat vesistöalueella olivat keskimääräistä pienempiä. Erityisesti tavanomaisten tulvien puuttuminen pienensi kokonaiskuormitusta edellisiin vuosiin verrattuna. Valtaosa Siuntionjoen vesistön kuormituksesta on peräisin hajakuormituksesta ja alueelliset erot ovat suuria. Suurin osa pistemäisestä kuormituksesta kohdistuu Risubackajoen–Karhujärven alueelle, johon Nummelan taajaman jätevedenpuhdistamon puhdistetut jätevedet ohjataan. Vuonna 2014 Nummelan jätevedenpuhdistamon puhdistustulos oli erinomainen. Risubackajoessa mitatun typen määrä on vähentynyt viime vuosina, mutta pitoisuus on vielä luonnontilaa suurempi. Alueen kuormittuneisuutta kasvattaa hajakuormitus, joka oli vuonna 2014 keskimääräistä vähäisempi. Myös Lohjan Munkkaan alueella veden kuormittuneisuus on edelleen suurta Munkaan jätekeskuksen alapuolisessa purkuojassa, mutta kuormitusvaikutukset peittyvät alempana vesistössä voimakkaaseen hajakuormitukseen. Siuntion pääuoman keski- ja alaosan järvien ravinnepitoisuudet olivat keskimääräistä pienempiä, mutta järvien alusvesissä havaittiin tavanomaisia happiongelmia loppukesällä. Pikkalanjoen kautta Siuntionjoen vesistön vedet päätyvät Pikkalanlahden merialueelle ja rannikkovesiimme.

Siuntionjoen vesistöä tarkkailevat yhdessä Vihdin Nummelan jätevedenpuhdistamo, Rosk’n Roll Oy Ab:n Munkkaan jätekeskus, Skanska Infra Oy:n Muijalan toimipaikka, Nuorisokoti Pikku-Nummela ja KN Keskus OÜ. Tarkkailussa ovat mukana lisäksi alueen kaikki kunnat Lohja, Siuntio, Vihti ja Kirkkonummi ympäristön tilan yleisen seurantavelvoitteen perusteella ja lisäksi Suomen Sokeri Oy vapaaehtoisena tarkkailijana. Tutkimukset suorittaa Länsi-uudenmaan vesi ja ympäristö ry yhteistarkkailijoiden toimeksiannosta.

Lue tiedote tästä. (pdf)

Julkasu:
Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailu vuonna 2014


Lähettäjä
LUVY
14.08.2015
Viimeksi muokattu
02.03.2017
Teemat: luvy, vesientila