Etusivu

Etusivu :: Uutiset :: Pikkalanlahden tilassa pieniä toipumisen merkkejä
10.01.2017

Pikkalanlahden tilassa pieniä toipumisen merkkejä

Pikkalanlahden tilassa pieniä toipumisen merkkejä

Pikkalanlahden eliöstön tila näyttäisi hieman parantuneen pohjaeläimien ja kalakannassa tapahtuneiden muutosten perusteella.

Kuva: Näytteenotossa 25.3.2015 Pikkanlanjoella (Siuntionjoen alaosassa), jonka kautta Pikkalanlahteen tulee pääosa sen kuormituksesta. © LUVY ry.

Pohjaeläimistön on monipuolistunut ja elinympäristöltään hieman vaativammat lajit lisääntyneet. Vaikka kuhasaalis on edelleen hyvin pieni, on merkkejä kannan hienoisesta kohenemisesta jo havaittu. Vuosien 2012–2015 saalistietojen perusteella jo vuosia jatkuneet siikaistutukset näyttäisivät myös alkaneen tuottaa tulosta.

Pistekuormituksen väheneminen on voinut osaltaan vaikuttaa pohjaeläinten ja kalaston tilan kohenemiseen, mutta pääosin Pikkalanlahden tilaa säätelevät vuosittaiset sääolot, Siuntionjoki ja Itämeren yleistila. Valtaosa (93–99 %) rehevän Pikkalanlahden kuormituksesta tuli siihen laskevan Siuntionjoen kautta vuosina 2012–2015. Kasvukauden keskimääräiset fosforipitoisuuksien perusteella Pikkalanlahti on ollut keskimääräisen rehevä tai rehevä vuosina 2012–2015. Rehevyys on yleensä ollut suurempaa Pikkalanlahden alueella ja laskenut Pikkalanselälle mentäessä. Itämeren yleistilanne heijastuu Pikkalanlahteen, koska se on merelle avoin. Kesinä jolloin Suomen rannikolla on havaittu vähän levää myös Pikkalanlahden levätilanne on ollut maltillinen.

Alueen pistekuormittajat Prysmian Finland Oy, Oy Lival Ab, Nordic Aluminium, Suomen Sokeri Oy, Siuntion kunta ja Upinniemen varuskunta olivat velvollisia tarkkailemaan toimintansa vesistökuormitusta yhteistarkkailuna Pikkalanlahdella vuosina 2012–2015. Siuntion keskuspuhdistamon toiminta lakkasi 7.9.2014 ja Upinniemen varuskunnan jätevedenpuhdistamon 1.4.2014, josta lähtien näiden puhdistamojen jätevedet on käsitelty Espoon kaupungin Suomenojan puhdistamolla. Pikkalanlahden pistekuormittajien yhteistarkkailua suorittaa Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Yhteistarkkailun tuloksista on ilmestynyt laaja yhteenvetoraportti, jossa käsitellään veden laadun, kasviplanktonin, pohjaeläintutkimuksen ja kalataloudellisen tarkkailun tuloksia vuosilta 2012–2015. Pikkalanlahden yhteistarkkailun vuosien 2012–2015 yhteenvetoraportti on luettavissa täältä.

Lisätietoja:
Anu Suonpää
vesistötutkija
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
puh: 050 442 3351
s-posti: etunimi.sukunimi@vesiensuojelu.fi

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, LUVY ry on alueellinen vesiensuojeluyhdistys ja palveluntarjoaja. Tehtävämme on edistää vesiensuojelua, ympäristönsuojelua ja ihmisen elinympäristön terveellisyyttä läntisellä Uudellamaalla.


Lähettäjä
LUVY
10.01.2017
Viimeksi muokattu
10.01.2017
Teemat: luvy, vesientila