Etusivu

Etusivu :: Uutiset :: Lisäpotkua Sammatin järvien suojeluun – Hämjoen latvan järviketjun pilotti kutsuu mukaan yhteistyöhön!
26.05.2017

Lisäpotkua Sammatin järvien suojeluun – Hämjoen latvan järviketjun pilotti kutsuu mukaan yhteistyöhön!

Lisäpotkua Sammatin järvien suojeluun – Hämjoen latvan järviketjun pilotti kutsuu mukaan yhteistyöhön!

Ranta-asukkaat ovat järvensä ja ympäristönsä asiantuntijoita ja vaikuttajia. Kukin voi osallistua osaamisensa mukaan. Jos olet kiinnostunut järvestäsi, olet tervetullut mukaan tuomaan oman panoksesi!

Hämjoen pilotissa tarkastellaan koko järviketjua kokonaisuutena ja luodaan yhteisiä toimintatapoja. Pilotissa tarkennetaan järvien ja niiden vesien tilatietoja ja laaditaan yhteinen tavoitetila ja kunnostussuunnitelma. Asiantuntijoiden ja kaikkien järvistä kiinnostuneiden yhteistyöllä luotava toimintamalli soveltuu myös muiden vastaavien järviketjujen mallintamiseen ja suojeluun.

Lue lisää pilotin esitteestä!

Ota yhteyttä!

Hämjoen pilotin koordinoijat: Riitta ja Juha Korhonen
(riitta.korhonen(at)outlook.com, korhonen.juhaa(at)gmail.com)

Hankepäällikkö: Maija Venäläinen
(maija.venalainen(at)vesiensuojelu.fi, 0195682966)

Lisätietoja: www.vesientila.fi

Muista myös Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkoston kaikille avoin Facebook-ryhmä: VesistökunnostusverkostoLU

Hämjoen pilotti on yksi Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkosto -hankkeen piloteista. Hankkeen tavoitteena on koota alueelliset vesistötoimijat yhteen ja ylläpitää tehokasta tiedon ja osaamisen vaihtoa tahojen välillä vesistökunnostustoimenpiteiden toteuttamiseksi. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry koordinoi hanketta ja sille on nimetty ohjausryhmä, jossa ovat mukana edustajat hankkeen keskeisistä toimijoista. Hankkeen toimenpiteitä ovat mm. seminaarit, koulutustilaisuudet ja järvipäivät, tapahtumista tiedottaminen sekä muu aktiivinen viestintäalueella toteutettavasta vesiensuojelutoiminnasta. Hämjoen pilotin lisäksi hankkeeseen kuuluu neljä muuta pilottikohdetta, joissa suunnitellaan ja toteutetaan erityyppisiä vesistökunnostustoimenpiteitä. Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkosto -hanke saa osarahoituksen Maaseudun kehittämisrahastosta Ykkösakseli ja Pomoväst Leader-toimintaryhmiltä.

   


Lähettäjä
LUVY
24.05.2017
Viimeksi muokattu
26.05.2017
Teemat: luvy, vesientila