Etusivu

Etusivu :: Uutiset :: Pikkalanlahden pistekuormitus tarkkailujakson alhaisin
29.05.2017

Pikkalanlahden pistekuormitus tarkkailujakson alhaisin

Pikkalanlahden pistekuormitus tarkkailujakson alhaisin

Pikkalanlahden pistekuormittajien puhdistamoilta vesistöön johdettu jätevesikuormitus oli vuonna 2016 tarkkailujakson 2000–2016 alhaisin.

Kuva: Näytteenotossa 14.9.2016 Pikkalanselällä. © LUVY ry.

Pikkalanlahteen kohdistuva pistekuormitus on vähentynyt tasaisesti puhdistamojen sulkeutuessa. Kirkkonummen keskuspuhdistamon vesistökuormitus päättyi vuonna 2005 ja vuonna 2014 lopettivat Upinniemen varuskunnan puhdistamo ja Siuntion keskuspuhdistamo toimintansa. Kirkkonummen kunnan, Upinniemen varuskunnan ja Siuntion kunnan jätevedet käsitellään nykyään Espoon Suomenojan puhdistamolla, jonne ne johdetaan siirtoviemärilinjaa pitkin. Vuonna 2016 Pikkalanlahteen tuli pistemäistä kuormitusta Prysmian Finland Oy:n, Oy Lival Ab, Nordic Aluminiumin ja Suomen Sokeri Oy:n puhdistamoilta. Vesistöön johdettu pistemäinen ravinnekuormitus oli fosforin osalta 0,4 kg/d ja typen osalta 9,9 kg/d. Pistemäisen ravinnekuormituksen laskennallinen osuus oli n. 1–2 % Pikkalanlahden kokonaiskuormituksesta.

Valtaosa kuormituksesta Pikkalanlahteen tuli Siuntionjoen kautta, joka laskee lahden perukkaan. Siuntionjoen vaikutus näkyi selvästi Pikkalanlahden veden laadussa etenkin kevättulvien aikaan. Sulamavesien mukana Pikkalanlahteen tuli hyvin sameaa ja ravinnepitoista vettä. Sameus vähentyi Pikkalanselälle mentäessä. Siuntionjoen vaikutuksen lisäksi Itämeren yleistilanne vaikuttaa puoliavoimeen merenlahteen, joka syvenee ilman merkittäviä kynnyksiä.

Kesän 2016 aikana epävakaa ja tuulinen sää piti veden hyvin sekoittuneena jopa 13 metriin saakka, jonka vuoksi levätkin olivat hajallaan vesipatsaassa. Levien määrää mittaavan a-klorofyllipitoisuuden perusteella Pikkalanlahden rehevyys oli vähäistä ja/tai kohtalaista vuonna 2016. Vesi oli rehevintä elokuun alkupuolella ja syyskuussa. Myös veden hygieeninen laatu oli hyvä, jota seurataan suolistossa elävien E. coli -bakteerien perusteella. E. coli -bakteereja esiintyi selvästi alle Sosiaali- ja terveysministeriön hyvälle uimavedelle asettaman toimenpideraja-arvon 500 pmy / 100 ml.

Pikkalanlahden yhteistarkkailu perustuu alueen pistekuormittajien Prysmian Finland Oy:n, Oy Lival Ab, Nordic Aluminiumin ja Suomen Sokeri Oy:n tarkkailuvelvoitteeseen. Lisäksi Pikkalanlahden yhteistarkkailuun osallistui vapaaehtoisena Pickala Golf vuonna 2016. Pikkalanlahden pistekuormittajien yhteistarkkailua suorittaa Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Yhteistarkkailun vuoden 2016 tuloksista on ilmestynyt yhteenvetoraportti, joka on luettavissa verkossa (www.luvy.fi/fi/julkaisut).

Julkaisu: Pikkalanlahden yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2016

Lisätietoja:
Anu Suonpää
vesistötutkija
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
puh: 0504423351
s-posti: etunimi.sukunimi(at)vesiensuojelu.fi


Lähettäjä
LUVY
26.05.2017
Viimeksi muokattu
26.05.2017
Teemat: luvy, vesientila