Etusivu

Etusivu :: Uutiset :: Pistekuormittajien lukumäärä väheni jälleen Lohjanjärvellä
29.06.2017

Pistekuormittajien lukumäärä väheni jälleen Lohjanjärvellä

Pistekuormittajien lukumäärä väheni jälleen Lohjanjärvellä

Pistemäistä jätevesikuormitusta Lohjanjärveen tuottaa enää kolme puhdistamoa. Kuormittajien lukumäärän väheneminen näkyi vuonna 2016 pienemmän jätevesimäärän lisäksi myös esimerkiksi biologisesti happea kuluttavien aineiden kuormituksen ja kiintoainekuormituksen vähenemisenä.

Kuva: Leudot talvet asettavat entistä enemmän haasteita järvien talvitilanteen seurantaan. Kuva Lohjanjärven eteläosasta 1.3.2016 (LUVY, Arto Muttilainen).

Lohjanjärven alueen yhteistarkkailuun osallistuivat vuonna 2016 jätevesipuhdistamoiden ympäristölupiin perustuen Lohjan kaupungin Pitkäniemen ja Peltoniemen puhdistamot ja Sappi Kirkniemen paperitehdas. Mukana tarkkailussa oli myös jo suljettu Mondi Lohja Oy:n paperitehdas, jonka osalta kysymyksessä oli vesistövaikutusten jälkitarkkailu. Lohjan ympäristönsuojelun toimiala oli yhteistarkkailussa mukana perustuen kuntien velvoitteiseen seurata ympäristönsä tilaa.

Lohjanjärven tilanne on varsin hyvä: vuoden 2016 happitilanne oli kokonaisuutena moitteeton eikä ravinnepitoisuuksissa ollut tapahtunut merkittäviä muutoksia. Ilahduttavaa on myös järven eteläosan syvänteiden pohjien parantunut happitilanne. Aluetta hapetetaan paperitehtaan toimeksiannosta, mutta parantunut tilanne selittynee viime vuosina todennäköisesti suurelta osin myös sillä, että yhä suurempi osuus alueesta ei pysyvästi jäädy koko talven aikana.

Lohjanjärven ekologinen tila on arvioitu pääasiassa hyväksi. Järven heikkolaatuisimmat alueet löytyvät tulojokien vaikutusalueilta, jossa hajakuormituksen vaikutus on voimakkainta. Väänteenjoen vaikutusalueella olevat Lohjan keskustaajaman lähivedet ja Nummenjoen vaikutusalueella oleva Maikkalanselkä ovat rehevämpiä ja huonokuntoisempia kuin järven muut selkäalueet. ”Erityisesti Maikkalanselän tila vaikuttaa vuosi vuodelta huolestuttavammalta”, murehtii vesistöasiantuntija Eeva Ranta Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:stä.

Pistemäisen jätevesikuormituksen selviä vaikutuksia havaittiin vuoden 2016 tuloksissa melko vähän. Lohjan keskustaajaman lähivesillä suorimmin jätevesikuormitukseen viittaavat mittaustulokset todettiin talvella Liessaaren 13 metrisen syvänteen pohjalla kohonneissa typpipitoisuuksissa ja sähkönjohtavuuksissa. Järven eteläosan pistekuormituksen vaikutusalueilla veden laatu on monen laatuominaisuuden osalta sitä heikompi, mitä lähempänä paperitehtaan ja Peltoniemen yhdyskuntapuhdistamon purkuputkia ollaan. Kokonaisuutena eteläosan vedet jäävät ravinnetasoltaan kuitenkin selvästi alle Lohjanjärven koillisosan alueen, jonne tulojokien hajakuormitus eniten vaikuttaa.

Julkaisu: Lohjanjärven alueen yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2016

Lisätietoja:
Eeva Ranta
vesistöasiantuntija
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
puh 0445285002
s-posti eeva.ranta(at)vesiensuojelu.fi


Lähettäjä
LUVY
29.06.2017
Viimeksi muokattu
29.06.2017
Teemat: luvy, vesientila