Etusivu

Etusivu :: Uutiset :: Lohjan pohjavesien kattavalla tarkkailulla turvataan talousveden hyvä laatu
11.07.2017

Lohjan pohjavesien kattavalla tarkkailulla turvataan talousveden hyvä laatu

Lohjan pohjavesien kattavalla tarkkailulla turvataan talousveden hyvä laatu

Lohjan alueen pohjavesiyhteenveto vuodelta 2016 on valmistunut ja alueen vedenlaatu oli hyvää. ”Tarpeeksi kattavan pohjavesitarkkailun avulla pystytään ajoissa reagoimaan vedenlaatua heikentäviin aineisiin, jotka saattavat kulkeutua vedenottamolle saakka”, toteaa ympäristöasiantuntija Katriina Nummela Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:stä.

 

Pohjavesinäytteenoton yhteydessä tehtävään pinnanmittaukseen ja pumppaukseen liittyviä laitteita. Kuva LUVY (Johan Lindholm)

 

Lohjan kaupungin koordinoimaan pohjavesien yhteistarkkailuun osallistuivat Lohjan kaupungin vesihuolto, ympäristönsuojelu ja kaupunkitekniikka, Cembrit Production Oy, Enics Finland Oy, Keski-Lohjan Pesula, Kreate Oy / Muijalan vanha teollisuuskaatopaikka, Lehmijärven Romu ja Rauta Oy, Lemminkäinen Infra Oy / Muijalan asfalttiasema, Nordic Waterproofing Oy kattohuopatehdas, Peab Industri Oy / MBR Lohjan betoniasema, Peltomaa Lohjan Puhtaanapito Oy, Rudus Oy / betoni-tuotetehdas ja Skanska Infra Oy / Ratametsän maankaatopaikka. Pohjaveden tarkkailu perustui eri osapuolten ympäristölupaehtojen mukaisiin tarkkailuohjelmiin. Vuonna 2016 mittauksia tehtiin 12 vedenottamolta, Tytyrin kalliopohjavedestä ja 76 pohjavesiputkesta tai kaivosta.

Myllylammen ja Porlan tarkkailualueella vedenottamoiden vedenlaatu oli hyvä. Pohjavesialueella todettiin edellisten vuosien tapaan kohonneita kloridipitoisuuksia. Sekä Ojamonkankaan että Harjun suljettujen kaatopaikkojen vaikutukset oli todettavissa lähialueen pohjavedessä.

Kaivolan, Pappilankorven ja Moisionpellon vedenottamoilla raudan ja mangaanin pitoisuudet olivat koholla, muilta osin vedenlaatu oli hyvä. Paikoin alueen pohjavedestä mitattiin melko korkeita kloridipitoisuuksia.

Lempolan, Takaharjun ja Lehmijärven vedenottamoiden vesi oli hyvälaatuista. Tarkkailualueiden korkeimmat kloridipitoisuudet todettiin kantatien 1125 läheisyydessä ja teollisuuslaitosten vaikutus näkyi paikallisesti vedenlaadussa mm. lievästi kohonneina metallien pitoisuuksina.

Uusniityn vedenottamolla todettiin aiempien vuosien tapaan pieniä pitoisuuksia torjunta-aineita. Tarkkailualueen pohjavedessä oli nähtävissä teollisuuden ja kaatopaikkojen vaikutuksia.

Tytyrin kaivosveden laatu täytti talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset. Pusulan Kylmälähteen vedenottamon ja varavedenottamoiden (Sammatin Kukkusnummi ja Karjalohjan Laivaranta) vedenlaatu oli hyvää vuonna 2016.

Yhteistarkkailun tulokset on raportoitu Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisusarjassa. Julkaisu löytyy kokonaisuudessaan yhdistyksen nettisivuilta  http://www.luvy.fi/fi/julkaisut

 

Lisätietoja / tilläggsuppgifter:

Jorma Lehtonen
Vesihuoltopäällikkö
Lohjan kaupunki / Vesihuolto
puh 0440 456 824
jorma.lehtonen@lohja.fi

Tomi Laukka
Ympäristösuunnittelija
Lohjan ympäristönsuojelu
puh 044 374 4467
tomi.laukka@lohja.fi

Katriina Nummela
Ympäristöasiantuntija
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
puh 044 528 5009
katriina.nummela@vesiensuojelu.fi


Lähettäjä
LUVY
11.07.2017
Viimeksi muokattu
11.07.2017
Teemat: luvy