Etusivu

Etusivu :: Uutiset :: Yleissuunnitelmalla parannetaan lohikalojen ja simpukoiden elinoloja
18.07.2017

Yleissuunnitelmalla parannetaan lohikalojen ja simpukoiden elinoloja

Yleissuunnitelmalla parannetaan lohikalojen ja simpukoiden elinoloja

Mustionjoen valuma-alueen kattava vesiensuojelun ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma on valmistunut. Suunnittelutyössä käytiin läpi Mustionjokilaakson alue ja kartoitettiin sopivia paikkoja suojavyöhykkeille, kosteikoille sekä maiseman- ja luonnonhoidon kohteita.

Suunnittelun tarkoitus on edistää vapaaehtoisia vesiensuojelutoimenpiteitä sekä kannustaa hyödyntämään tuki- ja korvausjärjestelmää. Tavoitteena on myös innostaa viljelijöitä vaalimaan maiseman ja luonnon monimuotoisuutta. Toimenpiteiden toteuttaminen on maanomistajille vapaaehtoista. Suunnitelman tietoja voidaan käyttää yksityiskohtaisen suunnittelun tukena haettaessa rahoitusta kohteiden toteuttamiseen. Perimmäisenä tavoitteena on hoitaa joen suojeluarvoja eli jokihelmisimpukkaa ja lohikaloja.

Suojavyöhyke on lannoittamaton, kasvipeitteinen peltolohko, jonka tarkoitus on pidättää kiintoainesta ja ravinteita. Suojavyöhykkeet ovat vähintään 3 metriä leveitä, viljelemättömiä, kasvillisuuspeitteisiä aloja vesistön tai valtaojan varressa. Suojavyöhykkeellä monivuotinen nurmipeite sitoo ravinteita ja kiintoainesta jotka valuvat pelloilta. Kasvillisuus niitetään vuosittain ja niitos viedään pois vyöhykkeeltä. Vyöhykkeitä voi hoitaa myös laiduntamalla. Suojavyöhykkeitä suositellaan erityisesti pellonreunoille jotka viettävät vesistöön. Niitä voi myös perustaa tulva-alueille ja pohjavesialueiden pelloille.

Myös kosteikkojen perustaminen edistää vesiensuojelua. Kosteikko perustetaan patoamalla tai kaivamalla. Kosteikossa vesi seisahtaa ja puhdistuu, kosteikkoon jää kiintoainesta ja ravinteita. Kosteikkoaltaat sitovat ravinteita, kiintoainesta sekä tasaavat virtaamia. Lisäksi kosteikot kohentavat luonnon biologista monimuotoisuutta maatalousympäristössä ja rikastuttavat maisemaa. Kosteikot voidaan hyvin yhdistää tulvasuojelutoimiin.

Maiseman- ja luonnonhoidon kohteissa on metsänreunoja ja metsäsaarekkeita. Niillä on tarkoitus vaalia monimuotoista kasvillisuutta, varsinkin niittylajistoa, joka on vähentynyt laidunnuksen vähentyessä. Hyvin arvokkaita kohteita ovat perinnebiotoopit eli luonnonlaitumet – hakamaat, metsälaitumet, niityt ja kedot – jotka ovat kehittyneet perinteisen laidunnuksen tai niiton myötä.

Yleissuunnittelu on toteutettu Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n toimeksiannosta osana Freshabit LIFE -hanketta. Suunnitelman ovat laatineet Esko Vuorinen ja Petra Nyqvist Silvestris luontoselvitys Oy:stä.

Lisätietoja:

Esko Vuorinen
Luontokartoittaja
Silvestris luontoselvitys Oy
esko.vuorinen@silvestis.fi
050 538 0386

Juha-Pekka Vähä
Hankepäällikkö FRESHABIT LIFE (Karjaanjoki)
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.
juha-pekka.vaha@vesiensuojelu.fi
045 7750 772

Julkaisu: Översiktsplan för vattenskydd och naturens mångfald i Svartådalen / Mustionjokilaakson vesiensuojelun ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma.


Lähettäjä
LUVY
18.07.2017
Viimeksi muokattu
18.07.2017