Etusivu

Etusivu :: Uutiset :: Lohjanjärven sekä Mustionjoen, Pohjanpitäjänlahden ja Tammisaaren merialueen yhteenvetoraportti 2014–2017 valmistunut
21.12.2018

Lohjanjärven sekä Mustionjoen, Pohjanpitäjänlahden ja Tammisaaren merialueen yhteenvetoraportti 2014–2017 valmistunut

Lohjanjärven sekä Mustionjoen, Pohjanpitäjänlahden ja Tammisaaren merialueen yhteenvetoraportti 2014–2017 valmistunut

Lohjanjärven yhteistarkkailualueen ja Mustionjoen, Pohjanpitäjänlahden ja Tammisaaren merialueen yhteistarkkailujen tuloksia tarkasteltiin ensimmäistä kertaa pistekuormittajien yhteisessä yhteenvetoraportissa, joka koskee vuosia 2014–2017.

Leutoina talvina tarvitaan monenlaista näytteenottovälinettä. Kuva Pojovikeniltä 15.3.2016 (LUVY / Arto Muttilainen).

Lohjanjärven yhteistarkkailualueen sekä Mustionjoen, Pohjanpitäjänlahden ja Tammisaaren merialueen yhteistarkkailualueen tarkkailutuloksia vuosilta 2014–2017 tarkastellaan ensimmäistä kertaa samassa raportissa, mikä mahdollistaa kokonaisvaltaisemman tarkastelun. Tavoitteena on saada kokonaiskuva Karjaanjoen vesistön ja sen laskualueen toimijoiden mahdollisista vaikutuksista veden laatuun ja vesistön ekologiseen tilaan. Raportti kattaa Karjaanjoen valuma-alueen alaosan Lohjanjärveltä aina Pohjanpitäjänlahden kautta Tammisaaren edustan merialueelle. Molemmilla yhteistarkkailualueilla seurataan veden laatua vuosittain ja v. 2017 tarkkailtiin veden laadun lisäksi myös mm. kalastoa, pohjaeläimiä ja kasviplanktonia (Lohjanjärvellä).

Lohjanjärveen pistemäistä jätevesikuormitusta jaksolla 2014–2017 tuottivat Lohjan kaupungin Pitkäniemen ja Peltoniemen puhdistamot, Sappi Europe Kirkniemen tehtaan puhdistamo, Mondi Lohja Oy:n paperitehdas (2015 saakka) ja Outamon oppilaskodin puhdistamo (2015 saakka). Lohjanjärven tarkkailuun osallistui myös Lohjan kaupungin ympäristönsuojelun yksikkö Maikkalanselän seurantapisteen osalta. Voimakkaimmin jätevesikuormitettua aluetta Lohjanjärvellä ovat Lohjan keskustaajaman lähivedet ja eteläosassa Hållsnäsfjärden-Kyrköfjärden. Mustionjoen, Pohjanpitäjänlahden ja Tammisaaren merialueelle pistemäisesti johdetusta jätevesikuormituksesta suurimman osan muodostavat Karjaa-Pohjan jätevedenpuhdistamo sekä Tammisaaren Skeppsholmenin puhdistamo. Mustion taajaman puhdistamo suljettiin vuonna 2015 ja sen myötä Mustionjokeen suoraan kohdistuva pistekuormitus loppui kokonaan. Pohjanpitäjänlahden ja Tammisaaren merialueen vesistötarkkailuvelvollisiin ovat jaksolla 2014–2017 kuuluneet myös Geberit Production Oy (IDO Kylpyhuone Oy), Hangon satama - Hangö Hamn Oy Ab (Koverharin satama) sekä Oy Tenala-Marina Ab (2016 saakka).

Lohjanjärven suurin ravinnekuormitus johtuu yläpuolisen vesistön sekä järven oman valuma-alueen hajakuormituksesta pistemäisen kuormituksen osuuden ollessa pienemmässä, mutta kuitenkin edelleen merkittävässä roolissa. Mustionjokeen kohdistuva hajakuormituksen määrä on myös huomattava. Merialueen kokonaiskuormituksesta rannikon oman pistemäisen kuormituksen osuus on hyvin pieni sekä typen että fosforin osalta. Merkittävimmät hajakuormituksen lähteet molemmilla yhteistarkkailualueilla ovat peltoviljely, luonnonhuuhtouma metsistä sekä haja-asutus. Ravinnekuormituksen aiheuttama rehevöityminen on sekä Lohjanjärven että Mustionjoen, Pohjanpitäjänlahden ja Tammisaaren merialueen suurin uhka.

Lohjanjärvellä veden laatu ei ole merkittävästi muuttunut jakson 2014–2017 aikana, eikä Isoselän syvänteen pohjanläheisessä vedessä ole havaittu heikkoja happitilanteita 2010-luvulla. Lohjanjärven osa-alueista Karjalohjanselkä ja Outamonjärvi ovat kokonaisuutena parhaimmassa kunnossa. Heikoimmassa tilassa ovat Maikkalanselkä ja Lohjan keskustaajaman lähivedet.

Vaikka jätevedenpuhdistamoilta tuleva kuormituksen määrä on vähentynyt, on Pohjanpitäjänlahden perukka edelleen varsin rehevä sekä vedenlaadun että pohjaeläimistön ja kalastotutkimusten perusteella arvioituna” toteaa vesistöasiantuntija Ralf Holmberg. Tämän lisäksi Pohjanpitäjänlahti kärsii vuosittain heikosta happitilanteesta. Merialueen rehevyystaso laskee selvästi Tammisaaresta ulospäin mentäessä.

Tutustu julkaisuun

 

Lisätietoja:

Tiina Asp
Vesistöasiantuntija
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
puh 04577507726
tiina.asp(at)luvy.fi

Ralf Holmberg
Vesistöasiantuntija
0445285010
ralf.holmberg(at)luvy.fi


Lähettäjä
LUVY
21.12.2018
Viimeksi muokattu
21.12.2018
Teemat: luvy, vesientila