Etusivu

Etusivu :: Uutiset :: Karjaanjoen Lohjanjärven säännöstelyluvan muutoshakemus jätetty lupakäsittelyyn
10.05.2019

Karjaanjoen Lohjanjärven säännöstelyluvan muutoshakemus jätetty lupakäsittelyyn

Karjaanjoen Lohjanjärven säännöstelyluvan muutoshakemus jätetty lupakäsittelyyn

Koskienergia Oy on toimittanut Lohjanjärven säännöstelyä koskevan muutoshakemuksen lupaviranomaisille.

Lohjanjärven säännöstelyn kehittämisen tarkastelutyötä ohjasi ja rahoitti ohjausryhmä, jossa olivat edustettuina Uudenmaan ELY-keskus, Raaseporin, Lohjan ja Karkkilan kaupunki, Vihdin ja Lopen kunnat, säännöstely-luvan haltija Koskienergia Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut sekä Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Säännöstelyn tarkastelutyön teki Suomen ympäristökeskus. Luvan muuttamista rahoittavat Uudenmaan ELY-keskus, Koskienergia Oy ja alueen kunnista Lohja, Raasepori ja Vihti. Asiassa järjestettiin yleisötilaisuuksia ke-sällä 2018. Viranomaiset tiedottavat muutoslupahakemuksen vireille tulosta virallisesti myöhemmin.

Lohjanjärven säännöstelyluvan lupamääräykset eivät nykyisellään mahdollista kaikissa vesitilanteissa järkevää säännöstelyä. Säännöstely on nykyisellään sidottu kalenteriin. Lupamääräysten muuttamisella voi olla mahdollista tasoittaa virtaamavaihteluita Mustionjoessa sekä turvata paremmin Lohjanjärven virkistyskäytön kan-nalta sopivat vedenkorkeudet. Säännöstelyn kehittämisestä on tehty selvitys, jossa tarkasteltiin Lohjanjärven nykyisten säännöstelymääräysten toimivuutta erilaisissa vesitilanteissa. Laskennassa on otettu huomioon myös ilmastonmuutoksen vaikutukset. Selvityksessä tarkasteltiin Lohjanjärven lisäksi Hiidenveden ja Vaskijärven säännöstelymääräysten toimivuutta ja mahdollisia muutostarpeita. Työssä simuloitiin säännöstelymuutoksia Karjaanjoen vesistössä. Laskenta tehtiin Suomen ympäristökeskuksen (Syke) vesistömallijärjestelmään pohjautuvalla simulointimallilla, joka voidaan modifioida yksittäiselle vesistölle suhteellisen pienellä työmäärällä.

Tarkastelussa oli pakollisen kalenteriin sidotun keväällä tehtävän vedenpinnan alentamisen muuttaminen joustavammaksi ja erilaiset vesitilanteet paremmin huomioon ottavaksi. Lisäksi tarkasteltiin loppukesän vedenpinnan tason nostamista virkistyskäyttömahdollisuuksien parantamiseksi sekä kylvökauden aikaisten juoksutusten pienentämistä peltojen vettymisen välttämiseksi.

Säännöstelyn kehittäminen sisältyy osana vesistöalueen kuntien Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n kans-sa solmimaan Lohikalat Karjaanjoelle -vesistövisioon.

Lisätietoja

Hannu Ruotsalainen, toimitusjohtaja, Koskienergia Oy, puh. 0407082165,
hannu.ruotsalainen(at)koskienergia.fi

Kari Rantakokko, johtava vesitalousasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus, puh. 0405328793,
kari.rantakokko(at)ely-keskus.fi

Jaana Pönni, toiminnanjohtaja, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö, puh. 0505751738, jaana.ponni(at)luvy.fi

 

              


Lähettäjä
LUVY
10.05.2019
Viimeksi muokattu
17.05.2019