Etusivu

Etusivu :: Uutiset :: Uusi arvio Suomen pintavesien ekologisesta tilasta
28.08.2019

Uusi arvio Suomen pintavesien ekologisesta tilasta

Uusi arvio Suomen pintavesien ekologisesta tilasta

Länsi-Uudenmaan osalta muutokset edelliseen, vuonna 2103 tehtyyn arviointiin verrattuna olivat vähäisiä. Ehkä merkittävin myönteinen muutos on Raaseporin edustan rannikkovesien tilan kohentuminen tilasta huono tilaan välttävä.

Suomen ympäristökeskus julkaisi 27.8. uuden arvion Suomen pintavesien ekologisesta tilasta. Nyt julkistettu ekologisen tilan luokitus antaa yhä tarkempaa tietoa niistä vesistä, jotka tarvitsevat toimia hyvän tilan saavuttamiseksi tai ylläpitämiseksi. Yhteenveto näistä toimista tulee olemaan osa vesienhoitosuunnitelmia, joista valtioneuvosto päättää vuonna 2021. EU:n alueella tavoitteena on pintavesien hyvä tila viimeistään vuoteen 2027 mennessä.

Ekologisen tilan luokittelussa tarkastellaan ensisijaisesti biologista laatua. Vesimuodostuman planktonlevien, piilevien, vesikasvien, pohjaeläinten ja kalojen tilaa verrataan oloihin, joissa ihmistoiminta ei ole aiheuttanut havaittavaa vaikutusta eliöstössä. Mitä vähäisempi ihmisen vaikutus on, sitä parempi on vesistön ekologinen tila. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon veden kemialliset (kokonaisravinteet, pH, näkösyvyys) ja hydromorfologiset (mm. vaellusesteet, säännöstely) laatutekijät.

Lue lisää Suomen ympäristökeskuksen tiedotteesta

Lisätietoja:

Katja Pellikka
vesistöasiantuntija 
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
katja.pellikka(at)luvy.fi
p 0504754452


Lähettäjä
LUVY
28.08.2019