Etusivu

Etusivu :: Uutiset :: Hiidenvedellä tutkittiin kasvillisuutta ja petokaloja
26.03.2014

Hiidenvedellä tutkittiin kasvillisuutta ja petokaloja

Hiidenvedellä tutkittiin kasvillisuutta ja petokaloja

Hiidenveden itäosissa tehtiin vesikasvillisuus- ja petokalaselvitys vuonna 2013. Selvitysalueeseen kuuluivat järven rehevimmät osat – Kirkkojärvi, Mustionselkä ja Nummelanselkä. Alueen pinta-ala on 813 hehtaaria ja rantaviivaa alueella on yhteensä 36 kilometriä.

Ulpukka, isosorsimo ja järviruoko ovat edelleen alueen selvät valtalajit. Niiden osuus kasvillisuudesta on noin 90 %. Rehevöitymistä ilmentävät lajit ovat hieman lisääntyneet viimeisen viiden vuoden aikana.

Aikaisemmin, noin 1950-luvulle asti järven valtalajeihin kuulunut järvikorte on nykyisin harvinainen itäisillä altailla. Heikompana kilpailijana korte on väistynyt isosorsimon tieltä. Vieraslaji isosorsimo on alueen runsain vesikasvi, se muodostaa noin kaksi kolmasosaa ilmaversoiskasvustoista. Laajan levinneisyytensä takia lajia on melko mahdoton enää hävittää. Voimakkain isosorsimoa torjuva vaikutus olisi kevättulvien voimistamisella ja vedenpinnan suuremmilla vaihteluilla.

Hauen kutualueita kartoitettiin Hiidenveden itäosissa kutuaikaan huhti-toukokuun taitteessa lähes kahdeksen kilometriä rantoja. Soveliaan oloiset kutualueet ovat todennäköisesti heikentyneet tai muuttuneet hauelle kokonaan soveltumattomiksi. Tästä huolimatta hauki on kuitenkin ollut Kirkkojärven ja Mustionselän kalastustiedustelujen perusteella yleisin saalislaji vuodesta 2001 alkaen. Viimeisimmän tiedustelun perusteella hauki muodostaa jo yli 40 % kalastajien saaliista alueella.

Raportti:
Vuorinen, E. ja Janatuinen, A. 2014. Hiidenveden vesikasvillisuus- ja petokalaselvitys 2013. Silvestris Oy. http://www.hiidenvesi.fi/easydata/customers/hiidenvesi/files/pdf/raportit_ja_julkaisut/hiidenveden_vesikasvillisuus-_ja_petokalaselvitys_2013.pdf

Lue koko tiedote tästä. (pdf)


Lähettäjä
LUVY
26.03.2014
Viimeksi muokattu
26.03.2014
Teemat: hiidenvesi, luvy, porla