Etusivu

Etusivu :: Uutiset :: Jätevesineuvonnalle hyvä vastaanotto, jätevesijärjestelmien uudistamisinto kuitenkin laimeaa
24.02.2017

Jätevesineuvonnalle hyvä vastaanotto, jätevesijärjestelmien uudistamisinto kuitenkin laimeaa

Jätevesineuvonnalle hyvä vastaanotto, jätevesijärjestelmien uudistamisinto kuitenkin laimeaa

LINKKI 2016-hankkeen tilannekatsaus julkistetaan jätevesiseminaarissa 29.3.2017

Muutaman vuoden jatkunut keskustelu haja-asutuksen jätevesilainsäädännön muutoksista on tyrehdyttänyt kiinteistönomistajien mielenkiinnon uudistaa jätevesijärjestelmiä. Tämä on käynyt ilmi LINKKI-hankkeen kartoitus- ja neuvontakäynneillä vuosina 2015 ja 2016. Tilanne alkaa toivottavasti selkeytyä kun vuoden 2016 lopulla merkittävimmistä lainsäädäntömuutoksista saatiin tietoa ja ne tulevat voimaan 2017 keväällä. LINKKI-hankkeen loppuseminaarissa 29.3.2017 on tarjolla ajankohtaista tietoa jäteveden käsittelyn tilanteesta, lainsäädännön muutoksista sekä niiden vaikutuksista. Seminaari on suunnattu alan ammattilaisille, mutta se on avoin myös muille asiasta kiinnostuneille (huom. ilmoittautuminen). Ohjelma löytyy kokonaisuudessaan LINKKI-hankkeen verkkosivuilta.

LINKKI 2016-hankkeessa tehtiin 1 260 kartoitus- ja neuvontakäyntiä 33:lla hankekuntien valitsemilla nk. erityisalueilla. Käynnit kohdistuivat tasaisesti kiinteästi asutuille ja vapaa-ajan käytössä oleville kiinteistöille. Jätevesijärjestelmien uudistamistarve mukaili aikaisempien vuosien kartoituksien tuloksia. Akuutissa uudistamistarpeessa oli 34 % järjestelmistä, kunnostustoimia tai seurantaa vaativia järjestelmiä oli 20 %, nykyisellään kunnossa olevia järjestelmiä oli 16 % ja vähäisten jätevesimäärien kohteita oli 30 %. Länsi-Uudellamaalla tavataan laaja kirjo jätevesijärjestelmiä, mutta edelleen kaikki jätevedet johdetaan useimmiten saostussäiliöiden kautta maaperään tai ojaan.

Lainsäädännön muutosten osalta sääntelyä lievennetään ja selkeytetään niin, että aiemmin hajajätevesiasetuksella määrätyistä asioista on osa nostettu lain tasolle ympäristönsuojelulakiin. Merkittävin muutos on, että siirtymäaikaan sidottu vaatimus jätevesijärjestelmän uudistamisesta poistuu valta-osalta haja-asutusalueiden kiinteistöistä. Pidennetty siirtymäaika 31.10.2019 asti on jatkossa voimassa vain 100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai merestä sekä luokitelluilla pohjavesialueilla. Herkkien alueiden ulkopuolella puhdistusvaatimukset tulevat täytettäväksi kun kiinteistöllä tehdään tietynlaisia lupaa vaativia remontteja. Kunnissa voi olla ympäristönsuojelumääräyksiä, joissa säädetään lakia tiukemmista jätevedenkäsittelyvaatimuksista. Nämä määräykset tulevat noudatettaviksi samaan aikaan lainsäädännön uudistamisaikataulujen kanssa. Lainsäädännön muutoksia esitellään tarkemmin LINKKI-hankkeen seminaarissa, jossa on mahdollisuus myös kysyä asiasta ympäristöministeriön asiantuntijalta.

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI pyrkii edistämään haja-asutuksen jäteveden käsittelyä kuntien yhteistyönä. Hankkeeseen osallistuu alueen 8 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Kuntien lisäksi hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus. Hanke liittyy Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategiaan 2014–2021 ja ympäristöministeriön valtakunnalliseen jätevesineuvontaan. Hankkeessa tehdään mm. kartoitus- ja neuvontakäyntejä haja-asutusalueiden kiinteistöillä, joita on viime vuosina tehty jo noin 6 000.

Lisätietoja:

Minttu Peuraniemi
projektipäällikkö
019 568 2969
minttu.peuraniemi@vesiensuojelu.fi

Katso myös verkkosivut: http://hajavesi.fi/ ja Jätevesiopas http://vesiensuojelu.fi/jatevesi/


Lähettäjä
Hajavesi-hanke
24.02.2017
Viimeksi muokattu
27.02.2017
Teemat: hajavesi, luvy