Etusivu

Etusivu :: Uutiset :: Siuntionjoen vesistön pistemäinen jätevesikuormitus edelleen laskusuunnassa
26.01.2018

Siuntionjoen vesistön pistemäinen jätevesikuormitus edelleen laskusuunnassa

Siuntionjoen vesistön pistemäinen jätevesikuormitus edelleen laskusuunnassa

”Vuosina 2013–2016 pistekuormittajien vuotuinen jätevesimäärä ja ravinnekuormitus jatkoivat laskusuuntaansa”, todetaan hiljattain valmistuneessa Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailun yhteenvetoraportissa.

Yhteistarkkailuun osallistuivat v. 2016 ympäristöluvan perusteella Vihdin vesihuoltolaitos, Rosk’n Roll Oy Ab, Skanska Infra Oy, Kirkkonummen Aktiivikeskus KOy sekä Siuntionjoen vesistön maanviljelystilat ja näiden lisäksi Suomen Sokeri Oy sekä alueen kunnat Lohja, Siuntio, Vihti ja Kirkkonummi. Alueen jätevesipuhdistamot toimivat ilahduttavan hyvin ja lisäksi erityisesti v. 2016 keskimääräistä pienempi sadanta vaikutti jätevesimäärää vähentävästi.

Jätevesipuhdistamoiden hyvästä tuloksesta huolimatta Siuntionjoen vesistö kärsii rehevöitymisestä ja paikoitellen huonosta hygieenisestä laadusta. Hygieenisen laadun tarkkailuun aiotaankin paneutua yhteistarkkailun osapuolien yhteisellä päätöksellä tulevina vuosina entistä tarkemmin. Rehevöitymistä aiheuttava ravinnekuormitus johtuu pääosin maanviljelyn hajakuormituksesta, kuten suurimmassa osassa Suomen vesistöissä.

Yhteistarkkailun biologisissa tutkimuksissa tehtiin myös positiivisia havaintoja. Vaikka pohjaeläintutkimuksen mukaan eliöstö ilmentää yleisesti tarkastellen rehevyyttä ja kuormitusvaikutusta, niin alueella viihtyy myös uhanalaisia lajeja kuten vuollejokisimpukka. Kalataloudellisessa tutkimuksessa puolestaan huomattiin, että osa Siuntionjoen alueista oli yllättävän hyvässä tilassa ja mahdollisuudet meritaimenkannan toipumiseen ovat monin paikoin hyvät. Alueen kalastajat puolestaan kokivat jonkin verran rehevöitymisestä johtuvia haittoja, mutta tyytyväisyys oli kasvanut edellisestä tutkimuksesta.

Julkaisu: Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailun yhteenveto 2013–2016

Lisätietoja:

Anne Liljendahl
Tutkimuspäällikkö
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
+3584577507730
anne.liljendahl(at)vesiensuojelu.fi


Lähettäjä
LUVY
26.01.2018
Viimeksi muokattu
09.04.2018