Etusivu

Etusivu :: Uutiset :: HOLA LAKE-hanke alkaa: nyt kehitetään kokonaisvaltaista järvienhoitoa
28.03.2018

HOLA LAKE-hanke alkaa: nyt kehitetään kokonaisvaltaista järvienhoitoa

HOLA LAKE-hanke alkaa: nyt kehitetään kokonaisvaltaista järvienhoitoa

HOLA LAKE Länsi-Uusimaa käynnistyy kansainvälisellä seminaarilla ”Holistic Approach in Lake Restoration: Fish management” Lohjan kirjaston Järnefelt-salissa 11.4. klo 9-15. Seminaarissa tutustutaan kalaston hoi-toon eri näkökulmista ja käytännöllisten esimerkkitapausten avulla.

Läntisellä Uudellamaalla on pitkät vesien hoidon perinteet: alueen monipuolisia vesistöjä on hoidettu kymmeniä vuosia ja hoitotyöt ovat tuottaneet monin paikoin myös hyviä tuloksia. Järvivesien laadussa on kuitenkin edelleen parannettavaa, koska vesien ekologinen tila ei ole kaikkialla hyvä, eivätkä virkistyskäyt-tömahdollisuudet mm. leväkukintojen tai umpeenkasvamisen vuoksi vastaa käyttäjien odotuksia. Alueen vesistöillä on suuri merkitys asukkaiden ja kesävieraiden arjessa, ja niillä olisi myös potentiaalia tuottaa runsaasti lähiruokaa luonnonkalan muodossa. Vesien runsaudesta huolimatta suomalaisten syömästä kalasta ainoastaan vajaa 30 % on kotimaista kalaa ja tästäkin suurin osa on viljeltyä.

HOLA LAKE Länsi-Uusimaa-hankkeessa pureudutaan järvienhoidon kalastolliseen näkökulmaan. Hank-keessa vahvistetaan paikallisten toimijoiden osallistumista järvikunnostukseen, tuetaan kotimaisen kalan käyttöä ja kartutetaan tietoa kohdejärvien kalakantojen tilasta. Hanke tarjoaa apua kalan pyyntivälineiden kuten katiskan valmistamisessa ja käytössä, kalan käsittelemisessä ja kalaruokien valmistuksessa. Hiiden-vedellä ja Lohjanjärvellä selvitetään uhanalaisen ankeriaskannan tilaa ja Vihdin Enäjärvellä vahvistetaan petokalakantaa parantamalla hauen kutuolosuhteita. HOLA LAKE Länsi-Uusimaa-hanke täydentää osal-taan yhteistyöhankkeen ”HOLA LAKE – Järvien kokonaisvaltaisen hoidon kehittäminen” tuloksia. Yhteis-työhankkeen muut kumppanit pureutuvat ulkoisen kuormituksen vähentämiseen, vesikasvillisuuden hoitoon sekä planktonyhteisöiden merkitykseen vedenlaadulle. Yhteistyöhankkeen kumppaneita ovat Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö, Pyhäjärvi-instituutti, Osbyn kunta Ruotsissa. HOLA LAKE Länsi-Uusimaa toteutetaan vuosina 2017–2019 ja sen paikallisena yhteistyökumppanina on Vihdin Enäjärven suojeluyh-distys Vesy ry. Hanketta rahoittavat Leader-toimintaryhmä Ykkösakseli ja Hiidenveden kunnostus-hanke.

HOLA LAKE Länsi-Uusimaa käynnistyy kansainvälisellä seminaarilla Holistic Approach in Lake Restoration: Fish management Lohjan kirjaston Järnefelt-salissa 11.4. klo 9-15. Tilaisuus on avoin, mutta ilmoittautumista pyydetään 4.4. mennessä.

Lisätietoa:


Lähettäjä
Hajavesi-hanke
28.03.2018
Viimeksi muokattu
16.04.2018