Etusivu

Etusivu :: Uutiset :: Lohjanharjun pohjaveden laatu pääosin hyvää
27.06.2018

Lohjanharjun pohjaveden laatu pääosin hyvää

Lohjanharjun pohjaveden laatu pääosin hyvää

Vuoden 2017 yhteenveto Lohjan alueen pohjaveden laadusta on valmistunut. Lohjanharjun pohjaveden laatu oli pääosin hyvää ja vedenottamoilta verkostoon johdettu vesi täytti talousvedelle asetetut vaatimukset.

Lohjan kaupungin koordinoimaan pohjavesien yhteistarkkailuun vuonna 2017 osallistuivat Lohjan kaupungin vesihuolto, ympäristönsuojelu ja kaupunkitekniikka (Ojamonkankaan ja Harjun kaatopaikkojen jälkitarkkailut sekä Suitiantien välivarastointialue), Cembrit Production Oy, Enics Finland Oy, Keski-Lohjan Pesula, Kreate Oy / Muijalan vanha teollisuuskaatopaikka, Lehmijärven Romu ja Rauta Oy, Lemminkäinen Infra Oy (nyk. YIT Infra Oy) / Muijalan asfalttiasema, Nordic Waterproofing Oy kattohuopatehdas, Peab Industri Oy / MBR Lohjan betoniasema, Peltomaa Lohjan Puhtaanapito Oy, Rudus Oy / betonituotetehdas ja Skanska Infra Oy / Ratametsän maankaatopaikka. Pohjaveden tarkkailu perustui eri osapuolten ympäristölupaehtojen mukaisiin tarkkailuohjelmiin. Vuonna 2017 mittauksia tehtiin 11 vedenottamolta, Tytyrin kalliopohjavedestä ja 79 pohjavesiputkesta tai kaivosta.

Lohjan vesilaitoksen käytössä olleiden pohjavedenottamoiden vesi oli hyvälaatuista vuonna 2017. Kohonneita kloridin pitoisuuksia todettiin useilla vedenottamoilla, mutta vesijohtomateriaalien syöpymisen ehkäisemiseksi annettu tavoitepitoisuus 25 mg/l ylittyi lievästi ainoastaan kahdella ottamolla ja Tytyrin kaivosvedessä. Aiempien vuosien tapaan Kaivolan, Pappilankorven ja Moisionpellon vedenottamoilla raudan ja mangaanin pitoisuudet olivat koholla. Vuonna 2017 tutkittiin kattavasti vedenottamovesien glyfosaatti- ja AMPA-pitoisuudet eikä missään tutkitussa kohteessa todettu torjunta-aineisiin kuuluvaa glyfosaattia tai sen hajoamistuotetta.

Lohjanharjun pohjavedessä todettiin kohonneita kloridipitoisuuksia valtatien ja kantatien läheisyydessä sekä vanhojen kaatopaikkojen ja teollisuuskohteiden tarkkailuissa. Yleisesti kloridipitoisuudet olivat pysyneet samansuuruisina tai laskeneet edelliseen vuoteen verrattuna.

Pohjaveden laadun muutoksia todettiin vanhojen kaatopaikkojen ja teollisuuskohteiden tarkkailuissa. Vaikutukset näkyivät mm. kohonneina sulfaatin tai metallien pitoisuuksina pohjavedessä. Muutaman alueen pohjavedessä todettiin pääosin pieniä pitoisuuksia bensiinin lisäainetta MTBE:tä, joka on herkästi leviävä yhdiste pohjavedessä.

Yhteistarkkailun tulokset on raportoitu Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisusarjassa. Julkaisu löytyy kokonaisuudessaan yhdistyksen nettisivuilta http://www.luvy.fi/julkaisut.

Julkaisu 286: Lohjan pohjavesien yhteistarkkailu vuonna 2017

Lisätietoja / tilläggsuppgifter:

Liisa Anttila
Käyttöpäällikkö
Lohjan kaupunki/Vesihuolto
puh. 0500 475 078
s-posti liisa.i.anttila@lohja.fi

Susanna Komulainen
Vs. johtava ympäristötarkastaja
Lohjan kaupunki/ympäristönsuojelu
puh. 044 374 0773
s-posti susanna.komulainen@lohja.fi

Katriina Nummela
Ympäristöasiantuntija
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
puh. 044 528 5009
s-posti katriina.nummela@vesiensuojelu.fi


Kuva: Pohjaveden havaintoputki (LUVY, Johan Lindholm)


Lähettäjä
LUVY
26.06.2018
Viimeksi muokattu
28.06.2018
Teemat: luvy, vesientila