Etusivu

Etusivu :: Uutiset :: Siuntionjoen ja Pikkalanlahden tila yhteistarkastelussa vuonna 2017
10.07.2018

Siuntionjoen ja Pikkalanlahden tila yhteistarkastelussa vuonna 2017

Siuntionjoen ja Pikkalanlahden tila yhteistarkastelussa vuonna 2017

Siuntionjoen vesistön ja Pikkalanlahden yhteistarkkailujen tuloksia tarkasteltiin vuonna 2017 ensimmäistä kertaa jätevesikuormittajien teettämässä yhteisessä vuosiyhteenvetoraportissa. Tarkastelemalla koko vesistöaluetta latvoilta merenlahdelle saakka voidaan parhaiten havaita kuormituksen muutosten vaikutuksia vesistökokonaisuuden tilaan. Paikoitellen pistemäinen kuormitus heikensi väliaikaisesti veden laatua, mutta edellisvuosien tapaan kuormituksesta merkittävä osa oli maa-alueilta tulevaa hajakuormitusta.

Kuva: Pikkalanjoella näytteenotossa (Luvy ry, Arto Muttilainen).

Lohjanharjun eteläpuolinen Siuntionjoen Natura-vesistö on yksi luonnontilaisimmista Etelä-Suomen rannikkoon laskevista jokivesistöistä. Alueelta kertyvät vedet laskevat lopulta Pikkalanjokena Pikkalanlahden merialueelle. ”Tämä on ensimmäinen kerta kun kahta yhteistarkkailualuetta tarkastellaan yhteisessä raportissa”, kertoo Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n tutkimuspäällikkö Anne Liljendahl. ”Se mahdollistaa vesialueiden tilan kokonaisvaltaiseen tarkastelun, sillä se, mitä Siuntionjoen vesistössä tapahtuu, vaikuttaa suoraan myös Pikkalanlahden tilaan.

Siuntionjoen vesistöalue ja Pikkalanlahden merialue sijaitsevat Lohjan, Vihdin, Siuntion, Kirkkonummen ja Inkoon kuntien alueella. Vesistöjen tilaa tarkkaillaan ympäristölupiin perustuvien velvoitteiden perusteella. Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailuun osallistuivat Vihdin vesihuoltolaitos, Rosk’n Roll Oy Ab, Skanska Infra Oy, Kirkkonummen Aktiivikeskus KOy, Siuntionjoen vesistön maanviljelystilat ja vapaaehtoisena Suomen Sokeri Oy sekä alueen kunnat Lohja, Siuntio, Vihti ja Kirkkonummi. Pikkalanlahden yhteistarkkailuun osallistuivat Prysmian Group Finland Oy, Oy Lival Ab, Nordic Aluminium ja Suomen Sokeri Oy sekä vapaaehtoisena Siuntion kunta ja Oy Pickala Golf AB.

Yhteistarkkailujen tulosten perusteella Siuntionjoen vesistöön ja Pikkalanlahteen kohdistuu erilaisia ympäristöpaineita, joista merkittävintä oli hajakuormitus maa-alueilta. Keskimääräistä suuremmat sateet lisäsivät ravinnehuuhtoumia maalta. Pistemäisen jätevesikuormituksen osuus kokonaiskuormituksesta oli hyvin pieni molemmilla alueilla. Siuntionjoen vesistössä suurin osa pistemäisestä jätevesikuormituksesta kohdistuu Vihdin ja Siuntion kunnissa Risubackajoen–Karhujärven alueelle koostuen Vihdin Nummelan taajaman puhdistamon käsitellyistä jätevesistä. Lohjan suunnalla pistemäistä jätevesikuormitusta tulee Rosk’n Roll Oy Ab:n Munkkaan jätekeskuksesta pieneen purkuojaan, joka sieltä suuresti laimentuen johtaa Kirkkojoen kautta alapuoliseen Siuntionjokeen. Pikkalanlahdella suurimman jätevesikuormittajan Suomen Sokeri Oy:n osuus kokonaiskuormituksesta oli hyvin pieni.

Siuntionjoen vesistöalueelta tuleva kuormitus oli vaikutukseltaan merkittävästi suurempi kuin Pikkalanlahteen kohdistuva pistemäinen jätevesikuormitus. Tärkeää on myös huomioida, että Pikkalanlahden tilaan vaikuttavat lahden omien pistekuormittajien toiminnan lisäksi myös Itämeren yleinen tila. Tarkastelemalla koko vesistöaluetta latvoilta merenlahdelle saakka voidaan parhaiten havaita kuormituksen muutosten – sekä positiivisten että negatiivisten – vaikutuksia vesistökokonaisuuden tilaan.

Vuoden 2017 tutkimusten yhteenvetoraportti on luettavissa internetissä osoitteessa www.luvy.fi/julkaisut.

 

Lisätietoja:

Anne Liljendahl
Vesistöasiantuntija
puh 04577507730
anne.liljendahl@luvy.fi


Lähettäjä
LUVY
10.07.2018
Viimeksi muokattu
10.07.2018
Teemat: luvy, vesientila