Julkaisut

Etusivu :: Julkaisut :: Vanhemmat julkaisut

Vanhemmat julkaisut

Puuttuvia julkaisuja voit tiedustella toimistoltamme vesi.ymparisto@luvy.fi

Julkaisu 189
Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2007
Aki Mettinen

Julkaisu 187
Karkkilan järvet. yhteenveto järvien tilasta ja seurantaohjelma
Anne-Marie Hagman

Julkaisu 186
Pikkalanlahden kalataloudellinen yhteistarkkailu vuonna 2007
Jorma Valjus

Julkaisu 185
Sammatin järvet. Yhteenveto järvien tilasta ja seurantaohjelma
Anne-Marie Hagman

Julkaisu 184
Vanjoen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2007
Jorma Valjus

Julkaisu 183
Hiidenveden Kirkkojärven kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2007
Jorma valjus

Julkaisu 182
Lohjanharjun pohjavesien yhteistarkkailu vuonna 2007
Katriina Nummela

Julkaisu 181
Pikkalanlahden yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2007
Aki Mettinen

Julkaisu 180
Lohjanjärven pistekuormittajien yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2007
Eeva Ranta, Ossi Jokinen

Julkaisu 179
Lohjanjärven pistekuormittajien kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuosina 2004–2006
Jorma Valjus

Julkaisu 178
Hiidenveden pistekuormittajien yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2007
Eeva Ranta, Ossi Jokinen

Julkaisu 177
Kalastus ja kalansaaliit Lohjanjärvellä vuonna 2006. Lohjanjärven pistekuormittajien kalataloudellinen velvoitetarkkailu
Jorma Valjus

Julkaisu 176
Mustionjoen, Fiskarsinjoen, Pohjanpitäjänlahden ja Tammisaaren merialueen yhteistarkkailu. Jokien pohjaeläintarkkailun tulokset vuosilta 2002–2005.
Vesa Saarikari, Aki Mettinen

Julkaisu 175
Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2006
Aki Mettinen

Julkaisu 174
Mustionjoen, Fiskarsinjoen, Pohjanpitäjänlahden ja Tammisaaren merialueen yhteistarkkailu. Merialueen pohjaeläintarkkailun tulokset vuosilta 2002–2005
Vesa Saarikari, Aki Mettinen

Julkaisu 173
Humaljärven kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2006
Eeva Ranta, Jorma Valjus

Julkaisu 172
Hangon merialueen ja Bengtsårin vesien yhteistarkkailun laaja yhteenveto vuosilta 2002–2006
Ralf Holmberg, Ossi Jokinen

Julkaisu 171
Mustionjoen, Fiskarsinjoen, Pohjanpitäjänlahden ja Tammisaaren merialueen yhteistarkkailun laaja yhteenveto vuosilta 2002-2006.
Ralf Holmberg, Ossi Jokinen, Eeva Ranta, Arja Palomäki

Julkaisu 170.
Lohjanjärven pistekuormittajien yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2006.
Eeva Ranta, Ossi Jokinen.

Julkaisu 169.
Pikkalanlahden yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2006.
Aki Mettinen.

Julkaisu 168.
Hiidenveden pistekuormittajien yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2006.
Eeva Ranta, Ossi Jokinen, Arja Palomäki.

Julkaisu 167.
Yhteenveto Lohjanjärven eteläosan syvänteiden hapettamisen seurannasta vuonna 2006.
Eeva Ranta.

Julkaisu 166.
Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2005.
Aki Mettinen.

Julkaisu 165.
Lohjanjärven pistekuormittajien yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2005.
Eeva Ranta, Ossi Jokinen, Arja Palomäki.

Julkaisu 164.
Hiidenveden pistekuormittajien yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2005.
Eeva Ranta, Ossi Jokinen.

Julkaisu 163.
Pikkalanlahden yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2005.
Ralf Holmberg, Aki Mettinen.

Julkaisu 162.
Yhteenveto Lohjanjärven eteläosan syvänteiden hapettamisen seurannasta vuonna 2005.
Eeva Ranta.

Julkaisu 161.
Lohjanjärven yhteistarkkailun pohjaeläintutkimukset vuosina 2003–2006.
Aki Mettinen.

Julkaisu 160.
Hangon merialueen ja Bengtsårin vesien pohjaeläimistön tila vuosina 2001–2006.
Vesa Saarikari ja Aki Mettinen.

Julkaisu 159.
Vanjoen kalataloudellinen tarkkailu vuosina 2004-2005.
Eeva Ranta, Ahti Joutsensalmi, Seppo Sundström, Jaakko Hyypiä.

Julkaisu 158.
Siuntionjoen vesistön kalataloudellinen yhteistarkkailu vuodelta 2004.
Jorma Valjus.

Julkaisu 157.
Vihdin Kirkkojärven kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2004.
Eeva Ranta.

Julkaisu 156.
Pikkalanlahden yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2004.
Aarno Mettinen.

Julkaisu 155.
Lohjanjärven pistekuormittajien yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2004.
Eeva Ranta, Ossi Jokinen.

Julkaisu 154.
Hiidenveden pistekuormittajien yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2004.
Eeva Ranta, Ossi Jokinen.

Julkaisu 153.
Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailun yhteenveto vuosilta 2003 ja 2004. Vesistön tila vuosina 1989 - 2004.
Aarno Mettinen.

Julkaisu 152.
Yhteenveto Lohjanjärven eteläosan syvänteiden hapettamisen seurannasta vuonna 2004.
Eeva Ranta.

Julkaisu 151.
Kalastus ja kalansaaliit Lohjanjärvellä vuonna 2003.
Eeva Ranta.

Julkaisu 150.
Lohjanjärven pistekuormittajien kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuosina 2001 - 2003.
Eeva Ranta, Seppo Sundström.

Julkaisu 149.
Lohjanjärven pistekuormittajien yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2003.
Eeva Ranta, Ossi Jokinen.

Julkaisu 148.
Pikkalanlahden yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2003.
Aarno Mettinen.

Julkaisu 147.
Hangon merialueen ja Bengtsårin vesien yhteistarkkailun laaja yhteenveto vuosilta 1989 - 2003.
Ralf Holmberg, Ossi Jokinen.

Julkaisu 146.
Hiidenveden pistekuormittajien yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2003.
Eeva Ranta, Ossi Jokinen.

Julkaisu 145.
Yhteenveto Lohjanjärven eteläosan syvänteiden hapettamisen seurannasta vuosina 1986-2003.
Eeva Ranta.

Julkaisu 144.
Pohjanpitäjänlahden, Tammisaaren merialueen, Mustionjoen ja Fiskarsinjoen yhteistarkkailun pohjaeläintutkimukset vuodelta 2001.
Aarno Mettinen.

Julkaisu 143.
Lohjanjärven yhteistarkkailun pohjaeläintutkimus vuosina 1998 - 2002.
Aarno Mettinen.

Julkaisu 142.
Humaljärven kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2002.
Eeva Ranta.

Julkaisu 141.
Lohjanjärven pistekuormittajien yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2002.
Eeva Ranta, Ossi Jokinen.

Julkaisu 140.
Mustionjoen, Fiskarsinjoen, Pohjanpitäjänlahden ja Tammisaaren merialueen yhteistarkkailun laaja yhteenveto vuosilta 1987 - 2002.
Holmberg Ralf, Jokinen Ossi, Ranta Eeva, Palomäki Arja.

Julkaisu 139.
Hiidenveden pistekuormittajien yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2002.
Eeva Ranta, Ossi Jokinen.

Julkaisu 138.
Mustionjoen alajuoksun, Pohjanpitäjänlahden ja Tammisaaren merialueen kalataloudellinen tarkkailu 2000 - 2001.
Ralf Holmberg.

Julkaisu 137.
Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2002.
Aarno Mettinen.

Julkaisu 136.
Pikkalanlahden yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2002.
Aarno Mettinen.

Julkaisu 135.
Inkoon Fagervikenin kalataloudellisen tarkkailun yhteenveto vuodelta 2002.
Ralf Holmberg.

Julkaisu 134.
Inkoon Fagervikenin yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2002.
Ralf Holmberg, Aarno Mettinen, Eeva Ranta.

Julkaisu 133.
Hiidenveden kunnostussuunnitelma.
Jaana Marttila.

Julkaisu 132.
Hangon merialueen ja Bengtsårin vesien yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2001.
Ralf Holmberg, Ossi Jokinen.

Julkaisu 131.
Hiidenveden Kirkkojärven kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2001.
Eeva Ranta, Jari Poutanen.

Julkaisu 130.
Vanjoen kalataloudellinen tarkkailu vuosina 2001-2002.
Eeva Ranta, Seppo Sundström, Arto Muttilainen, Ahti Joutsensalmi.

Julkaisu 129.
Yhteenveto Lohjanjärven eteläosan syvänteiden hapettamisen seurannasta vuonna 2002, M-real Kirkniemi.
Eeva Ranta.

Julkaisu 128.
Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2001.
Aarno Mettinen.

Julkaisu 127.
Hiidenveden pistekuormittajien yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2001.
Eeva Ranta, Ossi Jokinen.

Julkaisu 126.
Pikkalanlahden yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2001.
Aarno Mettinen.

Julkaisu 125.
Lohjanjärven pistekuormittajien yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2001.
Eeva Ranta, Ossi Jokinen.

Julkaisu 124.
Kirkkonummen järvien tila ja veden laadun kehitys 1960-luvulta 2000 luvulle.
Eeva Ranta.

Julkaisu 123.
Pikkalanlahden pohjaeläintutkimus vuonna 2000 - Siuntion kunnan Pikkalan keskuspuhdistamon kalataloudellisen tarkkailun osana.
Aarno Mettinen.

Julkaisu 122.
Pikkalan keskuspuhdistamon kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2000.
Jaana Kukkonen, Aarno Mettinen ja Arto Muttilainen.

Julkaisu 121.
Hangon merialueen ja Bengtsårin vesien kalataloudellinen tarkkailu 2000–2001
Ralf Holmberg

Julkaisu 120.
Hiidenveden hajakuormitusselvitys.
Minna Kulmala.

Julkaisu 119.
Yhteenveto Lohjanjärven eteläosan syvänteiden hapettamisen seurannasta vuonna 2001.
Eeva Ranta.

Julkaisu 118.
Mustionjoen, Fiskarsinjoen, Pohjanpitäjänlahden ja Tammisaaren merialueen yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2000.
Ralf Holmberg ja Ossi Jokinen.

Julkaisu 117.
Siuntion kunnan järvien tila ja vesistöjen seurantaohjelma.
Jaana Kukkonen.

Julkaisu 116.
Siuntionjoen vesistön pohjaeläimistö vuosina 1998-2000.
Aarno Mettinen.

Julkaisu 115.
Hangon merialueen ja Bengtsårin vesien yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2000.
Ralf Holmberg ja Ossi Jokinen.

Julkaisu 114.
Lohjanjärven pistekuormittajien kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuosina 1999-2000.
Eeva Ranta ja Jaana Kukkonen.

Julkaisu 113.
Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2000.
Aarno Mettinen ja Ossi Jokinen.

Julkaisu112.
Lohjanjärven yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2000.
Eeva Ranta ja Ossi Jokinen.

Julkaisu 111.
Hiidenveden ja eräiden siihen laskevien vesistönosien yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2000.
Eeva Ranta ja Ossi Jokinen.

Julkaisu 110.
Yhteenveto Lohjanjärven eteläosan syvänteiden hapettamisen seurannasta ja Metsä-Serlan puhdistamohäiriöön liittyvästä vesistöseurannasta vuonna 2000.
Eeva Ranta.

Julkaisu 109.
Hangon merialueen ja Bengtsårin vesien yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 1999.
Ralf Holmberg ja Ossi Jokinen.

Julkaisu 108.
Mustionjoen, Fiskarsinjoen, Pohjanpitäjänlahden ja Tammisaaren merialueen yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 1999.
Ralf Holmberg ja Ossi Jokinen.

Julkaisu 107.
Siuntionjoen ja Björnträskin kalataloudellinen yhteistarkkailu vuonna 1999.
Eeva Ranta, Seppo Sundström, Niclas Pelander, Arto Muttilainen ja Aarno Mettinen.

Julkaisu 106.
Lohjanjärven yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 1999.
Eeva Ranta ja Ossi Jokinen.

Julkaisu 105.
Siuntion Tjusträskin pohjaeläimistö vuonna 1999.
Aarno Mettinen

Julkaisu 104.
Hiidenveden ja eräiden siihen laskevien vesistönosien yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 1999.
Eeva Ranta ja Ossi Jokinen.

Julkaisu 103.
Yhteenveto Lohjanjärven eteläosan syvänteiden hapettamisen seurannasta ja Metsä-Serlan puhdistamohäiriöön liittyvästä vesistöseurannasta vuonna 1999.
Eeva Ranta.

Julkaisu 102.
Mustionjoen, Fiskarsinjoen, Pohjanpitäjänlahden ja Tammisaaren merialueen yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 1998.
Ralf Holmberg ja Ossi Jokinen.

Julkaisu 101.
Kalastus ja kalansaaliit Lohjanjärvella vuonna 1998.
Niclas Perander ja Eeva Ranta.

Julkaisu 100.
Lohjanjärven kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuosina 1997-1998.
Eeva Ranta ja Niclas Perander.

Julkaisu 99.
Vanjoen kalataloudellinen tarkkailu vuosina 1998-1999.
Aarno Mettinen ja Niclas Perander.

Julkaisu 98.
Hangon merialueen ja Bengtsårin vesien yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 1998.
Ralf Holmberg ja Ossi Jokinen.

Julkaisu 97.
Vihdin kirkkojärven kalataloudellinen tarkkailu vuonna 1998.
Eeva Ranta.

Julkaisu 96.
Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 1999.
Aarno Mettinen ja Ossi Jokinen.

Julkaisu 95.
Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailun yhtenveto vuodelta 1998.
Aanto Mettinen ja Ossi Jokinen.

Julkaisu 94.
Lohjanjärven yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 1998.
Eeva Ranta ja Ossi Jokinen.

Julkaisu 93.
Inkoon Fagervikenin kalataloudellisen tarkkailun yhteenveto vuodelta 1998.
Ralf Holmberg.

Julkaisu 92.
Inkoon Fagervikenin yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 1998.
Ralf Holmberg, Aarno Mettinen ja Eeva Ranta.

Julkaisu 91.
Hiidenveden ja eräiden siihen laskevien vesistönosien yhteistarkkailun pohjaeläintutkimukset vuodelta 1998.
Aarno Mettinen.

Julkaisu 90.
Hiidenveden ja eräiden siihen laskevien vesistönosien yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 1998.
Eeva Ranta ja Ossi Jokinen.

Julkaisu 89.
Siuntion Tjusträskin ja Vikträskin pohjaeläinmistö järvien kunnon mittarina vuonna 1998.
Aarno Mettinen.

Julkaisu 88.
Yhteenveto Lohjanjärven eteläosan syvänteiden hapettamisen seurannasta vuonna 1998.
Eeva Ranta.

Julkaisu 87.
Hangon merialueen ja Bengtsårin vesien yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 1997.
Ralf Holmberg ja Ossi Jokinen.

Julkaisu 86.
Mustionjoen, Firskarsinjoen, Pohjanpitäjänlahden ja Tammisaaren merialueen yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 1997.
Ralf Holmgerg, Ossi Jokinen, Harri Kuosa ja Eeva Ranta.

Julkaisu 85.
Hangon merialueen ja Bengtsårin vesien yhteistarkkailun pohjaeläintutkimus vuodelta 1997
Aarno Mettinen.

Julkaisu 84.
Humaljärven kalataloudenllinen tarkkailu vuosina 1997-98.
Eeva Ranta.

Julkaisu 83.
Lohjanjärven yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 1997.
Eeva Ranta ja Ossi Jokinen.

Julkaisu 82.
Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 1997.
Eeva Ranta ja Ossi Jokinen.

Julkaisu 81.
Hiidenveden ja eräiden siihen laskevien vesistönosien yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 1997.
Eeva Ranta ja Ossi Jokinen.

Julkaisu 80.
Siuntionjoen pohjaeläimistö vuonna 1997.
Aarno Mettinen.

Julkaisu 79.
Lohjanjärven yhteistarkkailun pohjaeläintutkimus vuodelta 1997.
Aarno Mettinen.

Julkaisu 78.
Lohjanjärven vesikasvisto ja -kasvillisuus vuonna 1995 - vertailuaineistona kasvillisuushavainnot vuosilta 1886-1893.
Terhimarja Aunu.

Julkaisu 77.
Hangon merialueen ja Bengtsårin vesien kalataloudellinen tarkkailu 1995-1996
Ralf Holmberg.

Julkaisu 76.
Pohjanpitäjänlahden, Tammisaaren merialueen, Mustionjoen ja Fiskarsinjoen yhteistarkkailun pohjaeläintutkimukset vuodelta 1997.
Pohjaeläimistön muuttuminen vuodesta 1985.
Aarno Mettinen.

Julkaisu 75.
Lohjanjärven kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuosina 1995-1996.
Eeva Ranta.

Julkaisu 74.
Yhteenveto Lohjanjärven eteläosan syvänteiden hapettamisen seurannasta vuonna 1997.
Eeva Ranta.

Julkaisu 73.
Hangon merialueen ja Bengtsårin vesien yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 1996.
Ralf Holmberg ja Ossi Jokinen.

Julkaisu 72.
Mustionjoen, Fiskarsinjoen, Pohjanpitäjänlahden ja Tammisaaren merialueen yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 1996.
Ralf Holmberg ja Ossi Jokinen.

Julkaisu 71.
Pikkalan keskuspuhdistamon kalataloudellinen tarkkailu vuonna 1996.
Eeva Ranta.

Julkaisu 70.
Pikkalanlahden pohjaeläintutkimus vuonna 1996 Siuntion kunnan Pikkalan keskuspuhdistamon kalataloudellisen tarkkailun osana.
Aarno Mettinen.

Julkaisu 69.
Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 1996.
Eeva Ranta ja Ossi Jokinen.

Julkaisu 68.
Siuntionjoen vesistön pohjaeläimistö vuonna 1996.
Aarno Mettinen.

Julkaisu 67.
Lohjanjärven yhteistarkkailu vuonna 1996.
Eeva Ranta ja Ossi Jokinen.

Julkaisu 66.
Lohjanjärven pohjaeläintutkimus vuonna 1996.
Aarno Mettinen.

Julkaisu 65.
Hiidenveden ja eräiden siihen laskevien vesistönosien yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 1996.
Eeva Ranta ja Ossi Jokinen.

Julkaisu 64.
Mustionjoen alajuoksun, Pohjanpitäjänlahden ja Tammisaaren lähivesien kalataloudellinen tarkkailu 1994-1995.
Ralf Holmberg.

Julkaisu 63.
Yhteenveto Nummi-Pusulan pintavesien seurannasta vuosilta 1994-1996.
Eeva Ranta.

Julkaisu 62.
Vihdin Kirkkojärven kalataloudellinen tarkkailu vuonna 1995.
Eeva Ranta.

Julkaisu 61.
Hangon ja Vironlahdella olevan valtakunnanrajan välisen merenrannikon uittosäännön mukaisten toimipaikkojen vesistötarkkailu vuonna 1995.
Ralf Holmberg, Aarno Mettinen, Jouni Leinikki, Panu Oulasvirta.

Julkaisu 60.
Yhteenveto Lohjanjärven eteläosan syvänteiden hapettamisesta vuosina 1995-1996.
Eeva Ranta.

Julkaisu 59.
Siuntionjoen vesistön kalataloudellinen yhteistarkkailu 1995.
Eeva Ranta.

Julkaisu 58.
Vanjoen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 1995.
Eeva Ranta ja Arto Muttilainen.

Julkaisu 57.
Mustionjoen, Fiskarsinjoen, Pohjanpitäjänlahden ja Tammisaaren merialueen yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 1995.
Ralf Holmberg ja Ossi Jokinen.

Julkaisu 56.
Hangon merialueen ja Bengtsårin vesien yhteistarkkailun yhteeveto vuodelta 1995
Ralf Holmberg ja Ossi Jokinen.

Julkaisu 55.
Lohjanjärven yhteistarkkailun pohjaeläintutkimus vuonna 1995.
Aarno Mettinen.

Julkaisu 54.
Lohjanjärven yhteistarkkailu vuonna 1995.
Eeva Ranta ja Ossi Jokinen.

Julkaisu 53.
Hiidenveden ja eräiden siihen laskevien vesistönosien yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 1995.
Eeva Ranta, Ossi Jokinen ja Harri Kuosa.

Julkaisu 52.
Hiidenveden ja eräiden siihen laskevien vesistönosien yhteistarkkailun pohjaeläintutkimukset vuodelta 1995.
Aarno Mettinen.

Julkaisu 51.
Siuntionjoen vesistön pohjaeläimistö vuonna 1995.
Aarno Mettinen.

Julkaisu 50.
Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 1995.
Eeva Ranta ja Ossi Jokinen.

Julkaisu 49.
Suurkeittiöiden ruokajätteen käsittelymenetelmät.
Tarja Pinnioja-Saarinen ja Virpi Knuutinen.

Julkaisu 48.
Lohjanjärven kalastustiedustelu vuonna 1994.
Virpi Knuutinen ja Arto Muttilainen.

Julkaisu 47.
Lohjanjärven kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuosina 1993-1994.
Eeva Ranta ja Asko Kiiskinen.

Julkaisu 46.
Mustionjoen, Fiskarsinjoen, Pohjapitäjänlahden ja Tammisaaren merialueen yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 1994.
Ralf Holmberg ja Ossi Jokinen.

Julkaisu 45.
Sairaaloiden ruokajätteen käsittelyvaihtoehdot.
Tarja Pinnioja-Saarinen ja Virpi Knuutinen.

Julkaisu 44.
Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 1994.
Eeva Ranta ja Ossi Jokinen.

Julkaisu 43.
Hangon merialueen ja Bengtsårin vesien yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 1994.
Ralf Holmberg ja Ossi Jokinen.

Julkaisu 42.
Hiidenveden ja eräiden siihen laskevien vesistönosien yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 1994.
Eeva Ranta ja Ossi Jokinen.

Julkaisu 41.
Lohjanjärven yhteistarkkailu vuonna 1994.
Eeva Ranta ja Ossi Jokinen.

Julkaisu 40.
Hangon junalauttasataman laajennustyön vesistö- ja kalataloudellinen tarkkailu 1991-1993.
Ralf Holmberg, Aarno Mettinen, Panu Oulasvirta ja Jouni Leinikki. Julkaisu 1994.
Hangon junalauttasataman pohjaeläintutkimus (loppuraportti) 1991-1993.
Aarno Mettinen.

Julkaisu 39.
Humaljärven kalataloudellinen tarkkailu vuosina 1993-1994.
Eeva Ranta ja Arto Muttilainen.

Julkaisu 38b.
Mustionjoen, Fiskarsinjoen, Pohjapitäjänlahden ja Tammisaaren merialueen yhteistarkkailun pohjaeläintutkimukset vuodelta 1993.
Pohjaeläimistön muuttuminen vuodesta 1979.
Aarno Mettinen.

Julkaisu 38a.
Mustionjoen, Fiskarsinjoen, Pohjapitäjänlahden ja Tammisaaren merialueen yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 1993.
Aarno Mettinen, Ralf Holmberg, Ossi Jokinen, Eeva Ranta ja Harri Kuosa.

Julkaisu 37b.
Hangon merialueen ja Bengtsårin vesien yhteistarkkailun pohjaeläintutkimukset vuodelta 1993
Pohjaeläimistön muuttuminen vuodesta 1973.
Aarno Mettinen.

Julkaisu 37a.
Hangon merialueen ja Bengtsårin vesien yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 1993
Eeva Ranta, Ossi Jokinen ja Ralf Holmberg.

Julkaisu 36.
Hiidenveden ja eräiden siihen laskevien vesistönosien yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 1993.
Eeva Ranta ja Ossi Jokinen.

Julkaisu 35.
Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 1993
Eeva Ranta ja Ossi Jokinen.

Julkaisu 34.
Lohjanjärven yhteistarkkailu vuonna 1993
Eeva Ranta ja Ossi Jokinen.

Julkaisu 33.
Kaatopaikkojen nykytila Länsi-Uudellamaalla
Juhani Ilmola.

Julkaisu 32.
Vanjoen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 1992
Eeva Ranta, Seppo Sundström ja Arto Muttilainen.

Julkaisu 31.
Vihdin Kirkkojärven kalataloudellinen tarkkailu vuonna 1992
Eeva Ranta, Arto Muttilainen ja Seppo Sundström.

Julkaisu 30.
Vesi- ja ympäristö tiedote 1993: tutkii, suunnittelee, vaikuttaa, tiedottaa

Julkaisu 29b.
Hiidenveden ja eräiden siihen laskevien vesistönosien yhteistarkkailun pohjaeläintutkimukset vuodelta 1992
Aarno Mettinen.

Julkaisu 29a.
Hiidenveden ja eräiden siihen laskevien vesistönosien yhteistarkkailun yhteenveto vuosilta 1990-199
Eeva Ranta, Ossi Jokinen ja Harri Kuosa.

Julkaisu 28.
Hangon merialueen ja Bengtsårin vesien yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 1992
Ralf Holmberg ja Ossi Jokinen.

Julkaisu 27.
Mustionjoen, Fiskarsinjoen, Pohjapitäjänlahden ja Tammisaaren merialueen yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 1992
Ralf Holberg ja Ossi Jokinen.

Julkaisu 26.
Siuntionjoen yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 1992
Eeva Ranta ja Ossi Jokinen.

Julkaisu 25b.
Lohjanjärven pohjaeläintutkimus vuonna 1992
Aarno Mettinen.

Julkaisu 25a.
Lohjanjärven yhteistarkkailu vuosina 1990-1992
Eeva Ranta, Ossi Jokinen ja Harri Kuosa.

Julkaisu 24.
Terveydenhuoltoalan erityisjätteet
Juhani Ilmola ja Eija Lehtinen.

Julkaisu 23.
Lohjanjärven kalatalouden velvoitetarkkailu 1990-1992
Eeva Ranta.

Julkaisu 22.
Hangon merialueen ja Bengtsårin vesien kalataloudellinen yhteistarkkailu 1191-1992
Ralf Holmberg.

Julkaisu 21.
Nummi-Pusulan pintavesien tila
Eeva Ranta.

Julkaisu 20.
Karkkilan kaupunki. Jätteiden hyötykäytön yleissuunnitelma
Juhani Ilmola ja Eija Lehtinen.

Julkaisu 19.
Yhteenveto Fundia Oy Ab:n Koverharin rauta- ja terästehtaan kalataloudellisesta tarkkailusta sekä pohjaeläintutkimuksesta 1990-1991
Ralf Holmberg, Ossi Jokinen ja Heli Vahtera.

Julkaisu 18.
Siuntionjoen vesistön kalataloudellinen yhteistarkkailu 1991
Eeva Ranta.

Julkaisu 17.
Ilmansuojelun kasvillisuusvaikutuskartoitukset Länsi-Uudellamaalla 1991
Ralf Holmberg, Mikael Pihlström.

Julkaisu 16.
Hangon merialueen ja Bengtsårin vesien yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 1991
Heli Vahtera, Ossi Jokinen.

Julkaisu 15.
Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 1991
Eeva Ranta ja Ossi Jokinen.

Julkaisu 14.
Mustionjoen, Fiskarsinjoen, Pohjanpitäjänlahden ja Tammisaaren merialueen yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 1991
Heli Vahtera ja Ossi Jokinen.

Julkaisu 13.
Hiidenveden ja eräiden siihen laskevien vesistönosien yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 1991
Eeva Ranta ja Ossi Jokinen.

Julkaisu 12.
Lohjanjärven yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 1991
Eeva Ranta ja Ossi Jokinen.

Julkaisu 11.
Vitträskin hajakuormitusselvitys
Eeva Ranta.

Julkaisu 10.
Mustionjoen alajuoksun, Pohjapitäjänlahden ja Tammisaaren lähivesien kalataloudellinen tarkkailu 1990-1991
Ralf Holmberg.

Julkaisu 9.
Ilmansuojelun kasvillisuusvaikutuskartoitukset Länsi-Uudellamaalla 1988
Mikael Pihlström, Ralf Holmberg, Markku Laakso.

Julkaisu 8.
Happamoituvien järvien kalkituskokeilu Länsi-Uudellamaalla 1984-1988
Olai Helminen, Ralf Holmberg, Iiris Kalliola, Harri Kuosa.

Julkaisu 7.
Pienten järvien happamoitumisseuranta Länsi-Uudellamaalla 1984-1988
Olai Helminen.

Julkaisu 6.
Länsi-Uudenmaan kuntien ilmansuojelun perusselvitykset
Markku Laakso, Olai Helminen, Ralf Holmberg, Mikael Pihlström.

Julkaisu 5.
Läntisen Uudenmaan rannikkoalueen järvien happamoitumistilanne
Olai Helminen.

Julkaisu 4.
Mustionjoen alajuoksun, Fiskarsinjoen ja Pohjanpitäjänlahden kalataloudellinen tutkimus 1979-1980
Olai Helminen.

Julkaisu 3.
Vanjoen kalakannat ja jätevesien vaikutukset
Olai Helminen.

Julkaisu 2.
Hiidenveden ja sen yläpuolisten vesistönosien tilan kehittyminen 1970-luvulla
Riitta Niinioja, Leena Villa.

Julkaisu 1.
Hormajärvi ja sen tila vuosien 1963-1976 välisenä aikana.
Pasi O. Lehmusluoto.