ympäristönsuojelu

Ympäristöpalvelut

Etusivu :: Ympäristöpalvelut :: Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu

Yhdistyksen toiminta ympäristönsuojelussa painottuu tällä hetkellä vesiensuojeluun ja siellä pinta-, pohja- ja rannikkovesien tutkimusten suunnitteluun, tutkimuksiin ja niistä tehtävään raportointiin. Tarjoamme lisäksi erilaisten yhteenvetojen ja tarkastelujen tekemistä asiakkaiden tarpeisiin vuosikymmenten ajalta tehtyjen tutkimusten aineistoihin ja kokemukseemme pohjautuen.

Vesielementtiin liittyvien tutkimus- ja raportointipalveluiden lisäksi toteutamme kuntien kanssa yhteistyössä erilaisia ympäristönsuojelun projekteja, joista esimerkki on haja-asutuksen jätevesiyhteistyö (www.hajavesi.fi).

Tärkeä rooli ympäristönsuojelussa on alueemme kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten ja alan yrittäjien laadukkaalla toiminnalla ja ammattitaitoisella henkilökunnalla. Tuemme alueen viranomaisten toimintaa tarjoamalla mm. viranomaistyön laadun kehittämiseen liittyvää konsultointia ja muuta tarvittavaa asiantuntijapalvelua. Tarjoamme kuntien viranomaistyötä tukevia haja-asutuksen jätevesiin liittyviä palveluita.

Yrityksille tarjoamme toiminnan riskien arviointipalvelua ympäristönsuojelun näkökulmasta sekä esim. ympäristölupien ja lupaehtojen hallintaan liittyviä palveluita.

Ota yhteys kokeneisiin asiantuntijoihimme kun tarvitset apua ympäristönsuojelun kysymyksissä – luomme sinun tarpeisiisi sopivat ratkaisut.