Kunnat, yritykset ja yksityisasiakkaat

Asiakas

Etusivu :: Asiakas :: Yritykset :: Suuret teollisuuslaitokset

Palvelut suurille teollisuuslaitoksille

LUVY tuntee teollisuuden vedenoton ja prosessi- sekä muiden vesien puhdistuksen, näihin liittyvät tarkkailut ja lupa- sekä valvontaprosessit sekä alueen vesistöt ja toimijat yli 30 vuoden kokemuksella.

Tarjoamme kattavat talousvesi-, jätevesi-, vesistö- ja pohjavesitutkimukset ja tarkkailut laboratorioanalyyseineen. Tarvittaessa näytteet ottaa sertifioitu näytteenottajamme. Palveluitamme ovat mm.

  • vesilaitosten käyttöveden seuranta ja valvontatutkimusohjelmat
  • jätevedenpuhdistamojen käyttötarkkailut ja kuormitustarkkailut
  • vesistö- ja pohjavesivaikutuksien seurannan suunnittelu ja toteutus lupaehtojen mukaan
  • toiminnan ympäristöriskien arviointi
  • yrityksen ympäristöasioiden hallinta (pilaantumisriskit, ympäristöluvat ja lupamääräysten hallinta)
  • yrityksen ympäristöterveysasioiden konsultointi ja omavalvonnat
  • henkilöstön humaanisalmonellatestaukset

Vastaamme tälläkin hetkellä lukuisten yritysten raaka- ja käyttöveden tutkimuksesta, jätevesitutkimuksesta ja kuormitustarkkailusta. Seuraamme yritysten vesistö- ja pohjavesivaikutuksia yksittäisinä toimeksiantoina tai useiden toiminnanharjoittajien yhteistarkkailuina, jolloin suoritamme tarkkailututkimukset keskitetysti ja tehokkaasti osallistujien ympäristö- ja maa-aineslupien ehtojen mukaisesti (vesistöjen/pohjavesialueen yhteistarkkailu).

Voit tilata meiltä koko palveluketjun - riskien arvioinnin, tarkkailun suunnittelun, näytteenoton, tutkimuksen, laboratorioanalyysit ja neuvonnan - tai juuri omalle yrityksellesi sopivan täsmäpalvelun.

Ota yhteyttä, niin etsitään yrityksellesi sopiva ratkaisu!

Jätevedenpuhdistamotarkkailut sekä vesistö- ja pohjavesivaikutusten seuranta sekä vesiensuojelullisten riskien arviointi: vesiensuojelun yhteyshenkilöt

Vesien laadun tarkkailu ja valvontatutkimusohjelmat: laboratorion yhteyshenkilöt

Yrityksen ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden asioiden hallinta ja riskien arviointi.

Humaanisalmonellatestaukset: laboratorion yhteyshenkilöt