Kunnat, yritykset ja yksityisasiakkaat

Asiakas

Etusivu :: Asiakas :: Yritykset :: Elintarvikeyritykset

Palvelut elintarvikealan yrityksille ja ravintoloille

LUVY tarjoaa elintarviketurvallisuuteen ja tuotehygieniaan liittyviä palveluita alan yrityksille. Tarjoamme räätälöityjä analyysipaketteja mikrobiologiseen ja kemialliseen valvontaan, sekä avustamme näihin liittyvässä omavalvontasuunnitelman riskien arvioinnissa.

Tarjoamme elintarvikemyymälöille omavalvontasuunnitelmaan sopivan näytteenottopalvelun. Näytteenottaja käy sopimuksen mukaan ottamasa puhtausnäytteet elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvilta pinnoilta sekä riskielintarvikkeista. Pintapuhtaus- ja elintarvikenäytteiden mikrobiologinen analysointi tapahtuu laboratoriossamme. Analyysien tuloksista toimitamme testausselosteen.

Keskuskeittiöille, ravintoloille ja pizzerioille tarjoamme laadukasta analyysipalvelua näytteenotosta raportointiin asti. Voitte halutessanne varmistaa, että

  • raaka-aineet ovat puhtaita ja turvallisia käyttää
  • prosessi on riittävä tuhoamaan haitallisen mikrobitoiminnan
  • jakelu ja tarjoilu ovat hygieeniset eikä riskikontaminaatiota esiinny

Leipomoille ja tuotantolaitoksille raaka-aineiden omavalvonta ja tuotantohygieniakontrolli ovat ensiarvoisen tärkeitä kilpailuvaltteja, samoin kuin teknokemialliselle tai kosmetiikkateollisuudelle. Laboratoriomme analyysipalvelun ansiosta voitte informoida asiakkaitanne ja kuluttajia tuotteittenne käytön turvallisuudesta.

Elintarviketyöntekijöiden salmonellatutkimukset: tarjoamme yrityksenne henkilöstölle salmonellakontrollin

  • osana työhöntulotarkastusta
  • ulkomaanmatkan jälkeen

Kaivovesitutkimukset ns. ison (461/2000) tai pienen asetuksen (401/2001) mukaan elintarvikeyrityksille ja julkisille toimijoille.

Ota yhteyttä laboratoriomme päällikköön, niin tehdään yrityksellesi sopiva ratkaisu.