LUVY-logo LUVY_juhlalogo

Västra Nylands vatten och miljö r.f., LUVY, är en regional vattenskyddsförening och erbjudare av tjänster. Vår uppgift är att främja vattenskyddet, miljövården och miljöhälsovården i Västra Nyland.

LUVY1

LUVY2

LUVY3

LUVY4

LUVY5

Nyheter

09.09.2016

Håll dig uppdaterad om avloppsärenden med hjälp av avloppsvattenguiden

Nättjänsten för förbundet för Vattenskyddsföreningarna i Finland rf. förnyades

Nyhet

01.09.2016

Lagförslag om rimligare bestämmelser om avloppsvatten överlämnas till riksdagen

Jordbruks- och miljöminister uppmuntrar så många som möjligt att sätta sitt avloppsvattensystem i skick

Nyhet

08.08.2016

Hiidenvesis fisksommar

Enligt fiskarna i Hiidenvesi mår fiskbestånden i sjön bra nu.

Nyhet

19.07.2016

Nu upphörde även den sista punktbelastaren i Svartåns nedre lopp med sin verksamhet

Den sista punktbelastaren i Svartåns nedre lopp, Svartå reningsverk stängdes på hösten 2015, då avloppsvattnet började ledas till Karis-Pojo centralreningsverk för behandling. Den stora diffusa belastningen på ån är fortfarande en stor utmaning för såväl ån som det mottagande havsområdet.

Nyhet

Beställ LUVY:s meddelanden till din e-post
Lomaketta ei voida lähettää, koska selaimessasi ei ole JavaScript-tuki päällä.
E-postadress
Beställ det månatliga nyhetsbrevet till din e-post
Facebook

Linkedin

Aktuellt


Vi håller öppet vardagar kl 8 - 16.

Mottagning av prover

I Lojo: må - to, kl 8 - 15.30

I Raseborg: måndagar kl 9 - 10

Näytteiden vastaanotto

Aquarius

Det nya numret av tidningen Aquarius har utkommit!

Aquarius är en informationstidning som utges av vattenskyddförenungarnas förbund och den utkommer 1–2 gånger per år.

Våra medlemmar kan beställa tidningen gratis till sin hemadress, tag kontakt med vårt kansli vesi.ymparisto@vesiensuojelu.fi


LUVY-esite

Bekanta dig med LUVY:s broschyr.

Hur befrämjar LUVY vattenskyddet?
Vilka tjänster erbjuder LUVY?
Hurdana vattendrag finns i västra Nyland?