Västra Nylands vatten och miljö r.f., LUVY, är en regional vattenskyddsförening och erbjudare av tjänster. Vår uppgift är att främja vattenskyddet, miljövården och miljöhälsovården i Västra Nyland.

LUVY1

LUVY2

LUVY3

LUVY4

LUVY5

Nyheter

08.08.2016

Hiidenvesis fisksommar

Enligt fiskarna i Hiidenvesi mår fiskbestånden i sjön bra nu.

Nyhet

19.07.2016

Nu upphörde även den sista punktbelastaren i Svartåns nedre lopp med sin verksamhet

Den sista punktbelastaren i Svartåns nedre lopp, Svartå reningsverk stängdes på hösten 2015, då avloppsvattnet började ledas till Karis-Pojo centralreningsverk för behandling. Den stora diffusa belastningen på ån är fortfarande en stor utmaning för såväl ån som det mottagande havsområdet.

Nyhet

18.07.2016

Punktbelastningen norr om Hangö har nästan upphört

Punktbelastningen i Hangö havsområde koncentreras numera nästan helt till havsområdet söder om Hangö. Där är effekterna på vattenkvaliteten rätt små till följd av den mycket goda vattenomblandningen.

Nyhet

12.07.2016

Sjundeå havsöringså i tillfredsställande skick även år 2015

Avloppsvattenbelastarnas andel av totalbelastningen i Sjundeå å var liten. Den minskade totalbelastningen gynnar även havsöringsstammen, som ännu lever i ån och vars återupplivande inletts under den senaste tiden.

Nyhet

Beställ LUVY:s meddelanden till din e-post
Lomaketta ei voida lähettää, koska selaimessasi ei ole JavaScript-tuki päällä.
E-postadress
Beställ det månatliga nyhetsbrevet till din e-post
Facebook

Linkedin

Aktuellt


Vi håller öppet normalt under sommaren; vardagar kl 8 - 16.

Mottagnin av prover

I Lojo: må - to, kl 8 - 15.30

I Raseborg: måndagar kl 9 - 10


Det nya numret av tidningen Aquarius har utkommit!

Aquarius är en informationstidning som utges av vattenskyddförenungarnas förbund och den utkommer 1–2 gånger per år.

Våra medlemmar kan beställa tidningen gratis till sin hemadress, tag kontakt med vårt kansli vesi.ymparisto@vesiensuojelu.fi


Bekanta dig med LUVY:s broschyr.

Hur befrämjar LUVY vattenskyddet?
Vilka tjänster erbjuder LUVY?
Hurdana vattendrag finns i västra Nyland?