Västra Nylands vatten och miljö r.f., LUVY, är en regional vattenskyddsförening och erbjudare av tjänster. Vår uppgift är att främja vattenskyddet, miljövården och miljöhälsovården i Västra Nyland.

LUVY1

LUVY2

LUVY3

LUVY4

LUVY5

Nyheter

23.06.2016

Grundvattnets och vattentäkternas vattenkvalitet är god i Lojoområdet

Lojo-områdets grundvattensammandrag för år 2015 har blivit klart. ”Enligt kontrollen, som utförts som en samkontroll, är grundvattnets och vattentäkternas vattenkvalitet för det mesta bra”, konstaterar grund-vattenforskaren Katriina Nummela vid Västra Nylands vatten och miljö rf.

Nyhet

23.06.2016

Sjönaturäventyret vid Porla besöktes av många

1200 besökte sjönaturäventyret lördagen den 11.6.

Nyhet

20.06.2016

Läget i Lojo sjös huvudbassänger är stabilt, men hur mår Maikkalanselkä fjärden

I vattenkontrollprogrammet för år 2015 ingick förutom Lojo sjös huvudbassänger även Maikkalanselkä (Maikkalanjärvi) och Outamonjärvi sjöar samt av åarna Nummenjoki, Väänteenjoki och Svartån.

Nyhet

15.06.2016

Vichtis rotaryklubben arrangerar en öppen golftävling för Hiidenvesi den 16 juni 2016

Tävlingen spelas i Vichtis vid Vihti Golf Center.

Nyhet

Beställ LUVY:s meddelanden till din e-post
Lomaketta ei voida lähettää, koska selaimessasi ei ole JavaScript-tuki päällä.
E-postadress
Beställ det månatliga nyhetsbrevet till din e-post
Facebook

Linkedin

Aktuellt


Föreningens jubileumsseminarium i Svidja Slott 14.4.2016,
Sjundeå å från källorna till havet! Ha koll på vattnet – häng med!

Se seminariets presentationer och material här.


Det nya numret av tidningen Aquarius har utkommit!

Aquarius är en informationstidning som utges av vattenskyddförenungarnas förbund och den utkommer 1–2 gånger per år.

Våra medlemmar kan beställa tidningen gratis till sin hemadress, tag kontakt med vårt kansli vesi.ymparisto@vesiensuojelu.fi


Bekanta dig med LUVY:s broschyr.

Hur befrämjar LUVY vattenskyddet?
Vilka tjänster erbjuder LUVY?
Hurdana vattendrag finns i västra Nyland?