ota yhteyttä

LUVYLab Oy Ab

E-mail: toimisto(at)luvylab.fi / etunimi.sukunimi(at)luvylab.fi.fi

Jaana Pönni

verkställande direktör
p. 0505751738

  • ledning, administration

Satu Henriksson

laboratoriechef
p. 0445285011

 

Vattenprover: tel. 019323895

Jarkko Nissinen

kemist
p. 0504423342

Mari Louhi

kemist
p. 0504423344

Päivi Salo

laborant

Joni Munnukka

laborant

Milla Holopainen

laborant,
certifierad provtagare

 

Livsmedels-, inomhuslufts- och djursalmonellaprover: tel. 019323626

Kirsti Vuorela

ansvarig laborant
p. 0504423329

Sinna Ruuskanen

laborant,
certifierad provtagare

 

Samtalsavgifter: Samtal till Västra Nylands vatten och miljö rf medför inga tilläggsavgifter. För samtalen och tiden i kö debiteras endast lokalnäts- och mobilsamtalsavgifter i enlighet med uppringarens avtal med den egna operatören.

 

Fakturering

Faktureringsdirektiv (på finska)

Vi tar emot räkningar som nätfaktura eller elektroniskt/per post skickat till vår skanningstjänst. Vi tar inte emot fakturor på vår besöksadress.

På fakturan bör framgå beställarens namn och som referens en kostnadsplats.

LUVYLab Oy Ab
FO-nummer: 2940757-6

Nätfaktureringsadress: 003729407576
Förmedlarkod: 003721291126 (DABAFIHH om den skickas från banknätet)

Skanningstjänstens e-postadress: 29407576@scan.netvisor.fi

Skanningstjänstens postadress: Västra Nylands vatten och miljö rf, 29407576, PB 100, 80020 Kollektor Scan.