ota yhteyttä

Bli medlem

Som medlem i Västra Nylands vatten och miljö rf

  • är du effektivt med i det omfattande vattenskyddssamarbetet i västra Nyland
  • har du möjlighet att dra nytta av av den sakkunskapoch lokalkännedom som LUVY rf samlat i över 30 år gällande vattedragsforskning, hushållsvatten,grundvatten, och livsmedelsundersökningar
  • är du med i föreningens beslutsverksamhet
  • får du en länk till de landsomfattande nätverket via bl.a. Förbundet för vattenskyddsföreningarna i Finland rf.

Medlemsavgifter

Medlemsavgiftens storlek bestäms för olika typer av sammanslutningar på följande sätt:

  • komunerna enligt invånarantal
  • industrier och företag utgående från miljöpåverkan
  • för mindre samfund och föreningar enligt medlemsantal.

Medlemsavgiften utgår från grundavgiftsandelens antal och storlek (33 € för närvarande). Som exempel kan nämnas, att medlemsavgiften för små föreningar oftast är 2−3 enheter (ca 66−100 €).

Ansökan om medlemsskap

Till medlem i LUVY rf kan ansluta sig en juridisk sammanslutning, som är verksam inom föreningans verksamhetsområde. Till medlemmar kan områdets kommuner, industrier samt övriga företag och sammanslutningar anslua sig. En privatperson kan inte ansluta sig som medlem, men kan komma med ett initiativ till att ansöka om medlemsskap inom någon sammanslutning.

Om medlemsskap ansöker man genom en fritt formulerad ansökan, som riktas till föreningens styrelse. Ansökan skickas till adressen Västra Nylands vatten och miljö rf:s styrelse, Västra Louhigatan 31, 08100 Lojo. Om medlemskap kan även ansökas genom att använda e-blanketten som skickas per e-post.

Tilläggsuppgifter om medlemsskapet

Västra Nylands vatten och miljö rf:s stadgar (PDF)

Info: Medlemsskap i föreningen (PDF)

Föreningens medlemmar