ota yhteyttä

Västra Nylands vatten och miljö rf

E-mail: vesi.ymparisto(at)luvy.fi / förnamn.efternamn(at)luvy.fi
Växel: 019323623

Ledning

Jaana Pönni

verksamhetsledare
p. 0505751738

  • ledning, administration

Administration

Teija Törmi

ekonomi- / administrativ chef
p. 04577502007


Sirpa Heikkinen

byråsekreterare
p. 0504165268

Tiia Palm

byråsekreterare
p. 0504154639

 

Forskning

Aki Mettinen

vattendragssakkunnig, hydrobiolog
p. 0445285001

Ralf Holmberg

vattendragssakkunnig, marinbiolog
p. 0445285010

Jorma Valjus

vattendragssakkunnig, iktyonom,
certifierad provtagare
p. 0445285004

Tiina Asp

vattendragssakkunnig
p. 04577507726

Anne Lehmijoki

vattendragssakkunnig
p. 0505215640

Marja Valtonen

reningsverksingenjör
p. 0445285025

Heini Loikkanen

grundvattensakkunnig, hydrogeolog
p. 0445285028

Katriina Nummela

miljösakkunnig
p. 0445285009

Arto Muttilainen

fältmästare,
certifierad provtagare
p. 0500475092

Johan Lindholm

fältmästare,
certifierad provtagare,
GIS-planerare
p. 0445285012

Anu Suonpää

vattendragssakkunnig, marinbiolog

På semester.

 

 

Projekt

Juha-Pekka Vähä

projektchef
p. 04577507727

Maija Venäläinen

projektchef
p. 0445285019

Virve Ståhl

projektkoordinator
p. 0504474993

LINKKI-avloppsvattenprojekt

Avloppsvattenrådgivarna

Kontaktuppgifterna finns i
Avloppsvattenprojektets hemsidor.

Sini Pöytäniemi

GIS-expert, projektchef
p. 04577500106

Katja Pellikka

vattendragssakkunnig
p 0504754452

Minttu Peuraniemi

chef för projekttjänster

På ledighet utan lön fram till våren 2021.

Ekaterina Ikonen

projektkoordinator
0445285026

 

Samtalsavgifter: Samtal till Västra Nylands vatten och miljö rf medför inga tilläggsavgifter. För samtalen och tiden i kö debiteras endast lokalnäts- och mobilsamtalsavgifter i enlighet med uppringarens avtal med den egna operatören.


Fakturering

Faktureringsdirektiv (på finska)

Vi tar emot räkningar som nätfaktura eller elektroniskt/per post skickat till vår skanningstjänst. Vi tar inte emot fakturor på vår besöksadress.

På fakturan bör framgå beställarens namn och som referens en kostnadsplats.

Västra Nylands vatten och miljö rf
FO-nummer: 0213960-4

Nätfaktureringsadress: 003702139604
Förmedlarkod: 003721291126 (DABAFIHH om den skickas från banknätet)

Skanningstjänstens e-postadress: 02139604@scan.netvisor.fi

Skanningstjänstens postadress: Västra Nylands vatten och miljö rf, 02139604, PB 100, 80020 Kollektor Scan.