ota yhteyttä

LUVYLab Oy Ab

E-mail:
laboratorio(at)luvylab.fi / toimisto(at)luvylab.fi

Vattenprover: tel. 019323895

Livsmedels-, inomhuslufts- och djursalmonellaprover: tel. 019323626

Jaana Pönni

verkställande direktör
p. 0505751738

  • ledning, administration

Satu Henriksson

laboratoriechef
p. 0445285011

Kirsti Vuorela

ansvarig laborant, mikrobiologiska laboratoriet

Mira Peltola

ansvarig laborant, vattenlaboratoriet

Milla Holopainen

ansvarig laborant, vattenlaboratoriet
certifierad provtagare

Sinna Ruuskanen

laborant
certifierad provtagare

Päivi Salo

laborant

Joni Munnukka

laborant

Teemu Paloheimo

kemist
(Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy)

 

Samtalsavgifter: Samtal till Västra Nylands vatten och miljö rf medför inga tilläggsavgifter. För samtalen och tiden i kö debiteras endast lokalnäts- och mobilsamtalsavgifter i enlighet med uppringarens avtal med den egna operatören.

 

Fakturering

Faktureringsdirektiv (på finska)

Vi tar emot räkningar som nätfaktura eller elektroniskt/per post skickat till vår skanningstjänst. Vi tar inte emot fakturor på vår besöksadress.

På fakturan bör framgå beställarens namn.

LUVYLab Oy Ab
FO-nummer: 2940757-6

Nätfaktureringsadress: 003729407576
Förmedlarkod: 003721291126 (DABAFIHH om den skickas från banknätet)

Skanningstjänstens e-postadress: 29407576@scan.netvisor.fi

Skanningstjänstens postadress: Västra Nylands vatten och miljö rf, 29407576, PB 100, 80020 Kollektor Scan.