RSS

Tagg: pa svenska

LUVY nytt 8/2019

LUVY nytt 8/2019 Ny bedömning av ytvattnens ekologiska tillstånd i Finland För västra Nylands del

Taggar: pa svenska

LUVY nytt 7/2019

LUVY nytt 7/2019  Under Jordmånsdagen letades efter lösningar till bättre skördar och klimatförändr

Taggar: pa svenska

LUVY nytt 6/2019

LUVY nytt 5/2019 Grundvattnen i Lojo är huvudsakligen i gott skick – effekterna av halkbek

Taggar: pa svenska

LUVY nytt 5/2019

LUVY nytt 5/2019  Berätta dina observationer, önskemål och bekymmer gällande vattenkvalitén i Västr

Taggar: pa svenska

LUVY nytt 5/2019

LUVY nytt 5/2019  Berätta dina observationer, önskemål och bekymmer gällande vattenkvalitén i Västr

Taggar: pa svenska

LUVY nytt 4/2019

LUVY nytt 4/2019 Beslut på föreningens vårmöte Kaj Holmberg har utnämnts till årets vattenskykdda

Taggar: pa svenska

LUVY nytt 3/2019

LUVY nytt 3/2019  En upplevelserik fiskmatsdag på stranden av Hiidenvesi sjö lö 4.5. kl. 10.30&ndas

Taggar: pa svenska

LUVY nytt 2/2019

LUVY nytt 2/2019  Västra Nylands vatten och miljö rf söker årets vatten-/miljöskyddare 2019 Förs

Taggar: pa svenska

LUVY nytt 1/2019

LUVY nytt 1/2019  Kommundirektörerna och LUVY undertecknade ett sexårigt samarbetsavtal i Sjundeå

Taggar: pa svenska

LUVY nytt 12/2018

LUVY nytt 12/2018 Restaurering av Sjundeå å:s tillrinningsområde påbörjas Kommunerna inom Sjund

Taggar: pa svenska

LUVY nytt 11/2018

LUVY nytt 11/2018 Vid jordmånskvällen 4. december fakta om jordmånen Att ta hand om jordmånen ä

Taggar: pa svenska

LUVY nytt 10/2018

LUVY nytt 10/2018 Beslut vid Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte Västra Nylands vatt

Taggar: pa svenska

LUVY nytt 9/2018

LUVY nytt 9/2018  Efterfrågan på avloppsvattenrådgivning i glesbygden ökar Slutrapporten för LIN

Taggar: pa svenska

LUVY nytt 8/2018

LUVY nytt 8/2018 Förbättrandet av vattnens tillstånd i Kyrkslätt Veikkola sjöpilotförsök &ndash

Taggar: pa svenska

LUVY nytt 7/2018

LUVY nytt 7/2018 Sjundeå åns och Pickalavikens tillstånd i samkontrollen år 2017 Resultaten frå

Taggar: pa svenska

LUVY nytt 6/2018

LUVY nytt 6/2018 Lojoåsens grundvattenkvalitet i huvudsak bra Sammandraget över Lojoåsens grund

Taggar: pa svenska

LUVY nytt 5/2018

LUVY nytt 5/2018 Utvecklandet av regleringen av Lojo sjö –publiktillfällen gällande ansökn

Taggar: pa svenska

LUVY nytt 4/2018

LUVY nytt 4/2018 Patrik Skult har utnämnts till årets vattenskyddare 2018 Föreningens bokslut f

Taggar: pa svenska

LUVY nytt 3/2018

LUVY nytt 3/2018 Utvecklandet av regleringen av Svartåforsen i Svartån har utretts – en än

Taggar: pa svenska

LUVY nytt 2/2018

LUVY nytt 2/2018 Byggande av Svartå fiskvägar börjar i vår Byggande av Svartå fiskvägars tv

Taggar: pa svenska

LUVY nytt 1/2018

LUVY nytt 1/2018 Västra Nylands vatten och miljö rf söker årets vatten- /miljöskyddare 2018

Taggar: pa svenska

LUVY nytt 12/2017

LUVY nytt 12/2017  Kraftverken påverkar beteendet hos vandringsfiskarnas yngel och ökar dödlighet

Taggar: pa svenska

LUVY nytt 11/2017

LUVY nytt 11/2017  Beslut vid Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte Västra Nylands v

Taggar: pa svenska

LUVY nytt 10/2017

LUVY nytt 10/2017  Under Vichtis vattendragsdag behandlas kemisk rening av sjöar Vichtis vatte

Taggar: pa svenska

LUVY nytt 9/2017

LUVY nytt 9/2017 Tillståndet i Vihtijärvi utreds från såväl båt som drönare Hiidenvesi rest

Taggar: pa svenska

LUVY nytt 8/2017

LUVY nytt 8/2017 Finska naturens dag 26.8.: Åfest vid Pitkälänkoski i Högfors Vid åfesten l

Taggar: pa svenska

LUVY nytt 7/2017

LUVY nytt 7/2017 Laxfiskarnas och musslornas livsmiljöer förbättras genom översiktsplanering  

Taggar: pa svenska

LUVY nytt 6/2017

LUVY nytt 6/2017 6.6.2017 Har du det bästa brunnsvattnet i Västra-Nyland? Denna sommar letar v

Taggar: pa svenska

LUVY NYTT 5/2017

LUVY nytt 5/2017 26.4.2017 Veli Matti Halsti har utnämnts till årets vattenskyddare 2017 Före

Taggar: pa svenska

LUVY_NYTT_4/2017

LUVY NYTT  4/2017 Vi söker en forskningschef! Komm och jobba tillsammans med oss för det Västnyl

Taggar: pa svenska

LUVY_NYTT_3/2017

LUVY NYTT  3/2017 Det var fullt hus på glesbygdsvattenseminariet  Vid LINKKI2016-projektets s

Taggar: pa svenska

LUVY_NYTT_2/2017

LUVY NYTT  2/2017 Vattentillstånd för fiskvägen vid Svartåns kraftverksdamm i Åminnefors Regi

Taggar: pa svenska

LUVY_NYTT_1/2017

LUVY NYTT  1/2017 Västra Nylands vatten och miljö rf söker årets vatten-/miljöskyddare 2017 Fö

Taggar: pa svenska

LUVY_NYTT_12/2016

LUVY NYTT  12/2016 Tack för året 2016, tillsammans lyckades vi! Luvy-folket tackar alla medlem

Taggar: pa svenska

LUVY_NYTT_11/2016

LUVY NYTT  11/2016 Beslut vid Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte   På mötet hörde

Taggar: pa svenska

LUVY_NYTT_10/2016

  LUVY NYTT  10/2016 Ha koll på kustvattnen! Västra Nylands vatten och miljö firade sin 40-åri

Taggar: pa svenska

LUVY_NYTT_9/2016

  LUVY NYTT  9/2016 Kommunsamarbetet förverkligar drömmar! – staten finansierar återställ

Taggar: pa svenska

LUVY_NYTT_8/2016

  LUVY NYTT  8/2016 Hiidenvesis fisksommar   Enligt fiskarna i Hiidenvesi mår fiskbestånden i

Taggar: pa svenska

LUVY_NYTT_7/2016

   LUVY NYTT  7/2016 Nu upphörde även den sista punktbelastaren i Svartåns nedre lopp med sin v

Taggar: pa svenska

LUVY_NYTT_6/2016

   LUVY NYTT  6/2016 Läget i Lojo sjös huvudbassänger är stabilt, men hur mår Maikkalanselkä fj

Taggar: pa svenska

LUVY_NYTT_5/2016

   LUVY NYTT  5/2016 Stor satsning i glesbygdens avloppsrådgivning i Västra-Nyland Rådgivnin

Taggar: pa svenska

LUVY_NYTT_4/2016

   LUVY NYTT  4/2016 Risto Kivistö har utnämnts till årets vattenskyddare 2016 Mitt på bilden

Taggar: pa svenska

LUVY_NYTT_3/2016

   LUVY NYTT  3/2016 LINKKI-projektets slutseminarium: Fakta om de allt mer ökande kemikalierna

Taggar: pa svenska

LUVY_NYTT_2/2016

   LUVY NYTT  2/2016 Vattenlovsansökan för fiskvägarna i Svartån inskickade - genom samarbete g

Taggar: pa svenska

LUVY_NYTT_1/2016

   LUVY NYTT  1/2016 Västra Nylands vatten och miljö rf söker årets vatten-/miljöskyddare 2016

Taggar: pa svenska

LUVY_NYTT_12/2015

   LUVY NYTT  12/2015 Förverkligandet av fiskvägarna i Svartån inleds - Freshabit-projektet sta

Taggar: pa svenska

LUVY_NYTT_11/2015

   LUVY NYTT  11/2015 På LUVY:s 40-års jubileumsseminarium siktade man på att återinföra laxfis

Taggar: pa svenska

LUVY_NYTT_10/2015

   LUVY NYTT  10/2015 LUVY:s 40-års jubileumsseminarium Ha koll på vattnet – häng med och

Taggar: pa svenska

LUVY_NYTT_9/2015

   LUVY NYTT  9/2015 Heidi Ekholm utnämndes till Årets Avloppsvattenaktör 2015 Heidi Ekholm

Taggar: pa svenska

LUVY_NYTT_7/2015

  LUVY NYTT  7/2015 Antalet punktbelastare minskar i Pickala viken  Belastning från Obbnäs g

Taggar: pa svenska

LUVY_NYTT_6/2015

  LUVY NYTT  6/2015 Avloppsvattenrådgivarna rör sig på områden känsliga för förorening Avlop

Taggar: pa svenska

LUVY_NYTT_4/2015

  LUVY NYTT  4/2015 Aarre Arrajoki har utnämts till årets vattenskyddare 2015 Verksamhetsleda

Taggar: pa svenska

LUVY_NYTT_3/2015

  LUVY NYTT  3/2015 Sjörestaurering och bongande av fisk i form av spel Hos Västra Nylands v

Taggar: pa svenska

LUVY_NYTT_2/2015

  LUVY NYTT  2/2015 LUVY söker årets vatten-/miljöskyddare 2015 LUVY utnämner årligen årets

Taggar: pa svenska

LUVY_NYTT_1/2015

LUVY NYTT  1/2015 Öppna Svartån för laxfiskarna -EU finansieringsansökan kom till vidare beredni

Taggar: pa svenska

LUVY_NYTT_12/2014

LUVY NYTT  12/2014 Invånarna är redo för förnyandet av avloppsvattenbehandlingen   Förbundet f

Taggar: pa svenska

LUVY_NYTT_11/2014

LUVY NYTT  11/2014 Hiidenvesi restaureringsprojekt planerar utveckling av uppföljning   Uppföl

Taggar: pa svenska

LUVY_NYTT_10/2014

LUVY NYTT  10/2014 Öppna Svartån för laxfiskarna – LUVY är med och ansöker om EU-finansier

Taggar: pa svenska

LUVY_NYTT_9/2014

LUVY NYTT  9/2014 Rådfråga om avloppsvatten! LINKKI-projektet öppnar avloppsrådgivningstelefon.

Taggar: pa svenska

LUVY_NYTT_8/2014

LUVY NYTT  8/2014 Efterfrågan på avloppsrådgivning växer LINKKI 2013 -projektets slutrapport p

Taggar: pa svenska

LUVY_NYTT_7/2014

 LUVY NYTT  7/2014 Vad fungerar och vad fungerar ej - uppgifter om vårdfiske i Finland och Sveri

Taggar: pa svenska

LUVY_NYTT_6/2014

 LUVY NYTT  6/2014 Antti Heinonen valdes till Årets Avloppsvattenplanerare 2014 Från vänster:

Taggar: pa svenska

LUVY_NYTT_5/2014

 LUVY NYTT  5/2014 Årets Vattenskyddare 2014 är Erkki Selin Västra Nylands vatten och miljö rf

Taggar: pa svenska

LUVY_NYTT_4/2014_lu

 LUVY NYTT  4/2014 Vem är Årets Vattenskyddare 2014? Utnämnandet av Årets Vattenskyddare lanser

Taggar: pa svenska

LUVY NYTT_ 3/2014

  LUVY NYTT  3/2014 Tio år av kommunsamarbete! De västnyländska kommunernas samarbete för att

Taggar: pa svenska

LUVY_NYTT_2/2014

  LUVY NYTT  2/2014 Återställning av Västra Nylands vattendrag. I Svartå vattendrag startas nu

Taggar: pa svenska

LUVY NYTT_1/2014

  LUVY NYTT  1/2014 De västnyländska kommunernas samarbete kring glesbygdens avloppsvatten fort

Taggar: pa svenska

LUVY_NYTT_12/2013

  LUVY NYTT 12/2013 Nylands bästa miljöprojekt: Nylands sjöcenter  Nylands sjöcenter- projekt s

Taggar: pa svenska

LUVY_NYTT_11/2013

  LUVY NYTT 11/2013 Världens renaste vatten, finns det hos oss? Det här påstår VEDET-projektet,

Taggar: pa svenska

LUVY_NYTT_10/2013

  LUVY NYTT 10/2013 Dags att rösta! Två av föreningens projekt tävlar om titeln Nylands bästa m

Taggar: pa svenska

LUVY_NYTT_9/2013

  LUVY NYTT 9/2013 Gemenskapsbaserad turism - projektet COMCOT ger nya kontakter och förmedlar b

Taggar: pa svenska

LUVY_NYTT_8/2013

  LUVY NYTT 8/2013 Livlig forskningssommar Föreningen har denna sommar undersökt vattenvegetati

Taggar: pa svenska

LUVY_NYTT_7/2013

  LUVY NYTT 7/2013 Finns det alger på din strand? Alger oroar många semesterfirare. Algläget u

Taggar: pa svenska

LUYV_NYTT_6/2013

 LUVY NYTT 6/2013 Ordentlig planering är nyckeln till framgångsrik behandling av avloppsvatten.

Taggar: pa svenska

LUVY_NYTT_5/2013

  LUVY NYTT 5/2013 Långsiktigt vattenvårdsarbete lönar sig! Västra Nylands vatten och miljö r.f

Taggar: pa svenska

LUVY_NYTT_4/2013

  LUVY NYTT 4/2013 Under avloppsvattenveckan blickar vi ner i avloppsbrunnen! Den riksomfattan

Taggar: pa svenska

LUVY_NYTT_3/2013

  LUVY NYTT 3/2013 Glesbygdens avloppsvattenrådgivning fortsätter även i år! Vid Linkki 2012-pr

Taggar: pa svenska

LUVY_NYTT_2/2013

  LUVY NYTT 2/2013 Vem är årets vattenskyddare? Vem i västra Nyland har jobbat aktivt och framgå

Taggar: pa svenska

LUVY_NYTT_ 1/2013

 LUVY NYTT 1/2013 Belastningen överskrider klart Hiidenvesi sjös tolerans. En halvering av den yt

Taggar: pa svenska

Kalender

2019 (9)

2018 (12)

2017 (12)

2016 (12)

2015 (10)

2014 (12)

2013 (12)

Taggar