henkilöstö

Laboratoriet

 

Vattenprover: tel. 019 323 895

Jarkko Nissinen

kemist
tel. 0504423342

Mari Louhi

kemist
tel. 0504423344 

Päivi Salo

laborant

Sinna Ruuskanen

laborant,
certifierad provtagare

Milla Holopainen

laborant

Joni Munnukka

laborant

 

Livsmedels-, inomhuslufts- och djursalmonellaprover: tel. 019 323 626

Satu Henriksson

laboratoriechef
tel. 0445285011

Kirsti Vuorela

ansvarig laborant
tel. 0504423329

Sinna Ruuskanen

laborant,
certifierad provtagare

 

 

 

Samtalsavgifter: Samtal till Västra Nylands vatten och miljö rf medför inga tilläggsavgifter. För samtalen och tiden i kö debiteras endast lokalnäts- och mobilsamtalsavgifter i enlighet med uppringarens avtal med den egna operatören.

E-post: förnamn.efternamn(at)vesiensuojelu.fi