henkilöstö

Miljötjänster

Minttu Peuraniemi

chef för projekttjänster
På ledighet utan lön fram till våren 2021.

 

Juha-Pekka Vähä

projektchef
tel. 04577507727

Maija Venäläinen

projektchef
tel. 0445285019

Ekaterina Laukkonen

projektkoordinator
På semester

Virve Ståhl

projektkoordinator
p. 0504474993

Tiina Asp

vattendragssakkunnig
tel. 04577507726

Avloppsrådgivarna

Kontaktuppgifterna finns i
Avloppsvattenprojektets hemsidor.

Sini Pöytäniemi

GIS-planerare
tel. 04577500106

 

 

Samtalsavgifter: Samtal till Västra Nylands vatten och miljö rf medför inga tilläggsavgifter. För samtalen och tiden i kö debiteras endast lokalnäts- och mobilsamtalsavgifter i enlighet med uppringarens avtal med den egna operatören.

E-post: förnamn.efternamn(at)vesiensuojelu.fi