henkilöstö

Miljötjänster

Minttu Peuraniemi

chef för projekttjänster
tel. 0504320697

 

Juha-Pekka Vähä

projektchef
tel. 04577507727

Maija Venäläinen

projektchef
tel. 0445285019

Ekaterina Laukkonen

projektkoordinator
På semester

Sini Pöytäniemi

GIS-planerare
tel. 04577500106

Tiina Asp

vattendragssakkunnig
tel. 04577507726

Avloppsrådgivarna

Kontaktuppgifterna finns i
Avloppsvattenprojektets hemsidor.

 

E-post: förnamn.efternamn(at)vesiensuojelu.fi