ota yhteyttä

Fakturering

Faktureringsdirektiv (på finska)

Vi tar emot räkningar som nätfaktura eller elektroniskt/per post skickat till vår skanningstjänst. Vi tar inte emot fakturor på vår besöksadress.

På fakturan bör framgå beställarens namn och som referens en kostnadsplats.

Västra Nylands vatten och miljö rf
FO-nummer: 0213960-4

Nätfaktureringsadress: 003702139604
Förmedlarkod: 003721291126 (DABAFIHH om den skickas från banknätet)

Skanningstjänstens e-postadress: 02139604@scan.netvisor.fi

Skanningstjänstens postadress: Västra Nylands vatten och miljö rf, 02139604, PB 100, 80020 Kollektor Scan