näytteenotto

Forskning

Huvudsida :: Forskning :: Provtagningstjänst

Provtagningstjänst

Prov från vattendrag och grundvatten tas av våra fältmästare. De har en gedigen erfarenhet och yrkesskicklighet för arbete även under krävande förhållanden. Resultatet av provtagningen förutsätts alltid vara representativa prov. Våra fältmästare har certifikat från Finlands miljöcentral (se SYKE / Certifiering av miljöprovtagare) och de har gått Tieturva1 -kursen som krävs för verksamhet på vägområden.

Fältmästarna tar:

Provtagningen bestäms vanligen i samarbete med den forskare som ansvarar för området, se kontaktpersoner inom vattenskyddet. Vid diskussionen kommer man överens om tidpunkt för provtagningen, typ av prov, provtagningssätt och de undersökningar som utförs.

 

Provtagning utanför Hangö vintern 2012

Vinterprovtagningen lyckas även på sönderbruten is med hjälp av en hydrokopter. Hydrokoptern körs av Torsten Sjölund och videon är filmad av Arto Muttilainen.

 

Provtagning på sjön Meiko sommaren 2012

Storlomspar på ödemarksjö. Filmen gjord av Arto Muttilainen.