pohjavesi

Forskningtjänster

Huvudsida :: Forskningtjänster :: Grundvattenforskningen

Grundvattenforskningen

Grundvatten är en värdefull hushålls- och dricksvattenreservoar. I grundvattenundersökningar följer man upp grundvattnets kvalitet och ändringar i vattennivåerna.

Föreningen har årtiondens erfarenhet av utförande av grundvattenkontroller och –utredningar. Vi ansvarar för uppföljningen av processvattnets och grundvattnets kvalitet och/eller nivå på flera vattenverk på vårt verksamhetsområde och utanför den. Vi erbjuder grundvattentjänster även till företag och industrier.

Våra tjänster är

Grundvattenproven tas inom ramen för föreningens provtagningstjänst och undersöks i vårt laboratorium. I grundvattenfrågor har vi ett sakkunnigsamarbete med Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry.