pohjavesi

Forskningtjänster

Huvudsida :: Forskningtjänster :: Grundvattenforskningen :: Grundvattenkontroller :: Förutseende kvalitetskontroll av grundvattnet

Förutseende kvalitetskontroll av grundvattnet

Vattenverken följer upp kvaliteten av råvattnet och det vatten som led till vattennätet i enlighet med tillståndet för tagande av vatten och de bestämmelser om hälsoskyddsmyndigheterna har gett. Ändringar i vattenkvaliteten måste följas upp, för att råvattnet kan behandlas så att det vatten som levereras fyller kvalitetskraven.

Förutseende kontroll av grundvattenkvaliteten innebär, att grundvattnets kvalitet följs upp på vattentagets påverkningsområde, också på grundvattenområdet som omger själva vattentaget.

Den förutseende kontrollen är viktig för att säkra kvaliteten på det vatten som vattenverket levererar. Då blir det möjligt att upptäcka de skadliga ämnen som följs upp, innan de har kommit till själva vattentaget. Det finns ofta verksamheter på vattentagens närområden, vars kemikalier och andra skadliga ämnen kan orsaka ett hot för råvattnets användning om de hamnar i grundvattnet.