pohjavesi

Samkontroller av grundvattnet

Vid samkontroller av grundvattnet utreder områdets aktörer, som kommunen, vattentagen och företagen tillsammans grundvattnets kvalitet. Modellen är bekant från ytvattenkontrollerna, där samkontrollerna är etablerade sedan länge.

Samkontrollen ger en helhetsbild av grundvattenområdets tillstånd och de ändringar som sker i vattenkvaliteten. I många fall är samkontrollen också det förmånligaste sättet att sköta om de ålagda kontrollerna. Deltagarna kan avstå från enskilda uppdrag och utnyttja samma observationsrör i kontrollerna.

Samkontrollen för Lojoåsens grundvattenområde startade år 2005 som en av de första i Finland. I samkontrollen av ett viktigt grundvattenområde deltar Lojo stad (8 vattentag) och över tio företag. Målet är att täcka de ålagda kontrollerna enligt grundvattenområdet miljötillstånd och marktäktslov samt övrig uppföljning som behövs. Kontrollundersökningarna utförs av föreningen i enlighet med villkoren i deltagarnas miljötillstånd och marktäktslov.

Lojoåsens grundvattenområde är en del av första Salpausselkäåsen. Dess yta är närmare 30 kvadratkilometer varav över en tredjedel är grundvattnets bildningsområde. Dricksvattnet i Lojo stad och tätorter i anslutning till den får sitt vatten från Lojoåsens grundvattenområde.

Du hittar rapporten över Lojoåsens samkontroll på våra websidor bland publikationer.