näytteenotto

Forskningtjänster

Huvudsida :: Forskningtjänster :: Provtagningstjänst

Provtagningstjänst

Prov från vattendrag och grundvatten tas av våra fältmästare. De har en gedigen erfarenhet och yrkesskicklighet för arbete även under krävande förhållanden. Resultatet av provtagningen förutsätts alltid vara representativa prov. Våra fältmästare har certifikat från Finlands miljöcentral (se SYKE / Certifiering av miljöprovtagare) och de har gått Tieturva1 -kursen som krävs för verksamhet på vägområden.

Fältmästarna tar:

  • prov av ytvatten: Sjöar, strömningsvatten
  • grundvattenprover, mätning av grundvattenhöjd, prov från brunnar
  • sedimentprov, markprov.

OBS! Laboratoriets provtagningstjänst sköter om prov av hushållsvatten och badvatten. Ansvarspersonen för avloppsvatten sköter om provtagningen vid avloppsvattenverk.

Om tagande av vattenprov kommer man i regel överens med den ansvariga sakkunniga för respektive undersökningsgren. Vid diskussionen kommer man överens om tidpunkt, typ av prov, provtagningssätt samt om vilka undersökningar som skall göras.

 

Provtagning utanför Hangö vintern 2012

Vinterprovtagningen lyckas även på sönderbruten is med hjälp av en hydrokopter. Hydrokoptern körs av Torsten Sjölund och videon är filmad av Arto Muttilainen.

 

Provtagning på sjön Meiko sommaren 2012

Storlomspar på ödemarksjö. Filmen gjord av Arto Muttilainen.