tutkimus

Forskningtjänster

Huvudsida :: Forskningtjänster :: Undersökning av avloppsvatten

Undersökning av avloppsvatten

Rening av avloppsvatten är en av vattenskyddets grunduppgifter, som föreningen deltar i tillsammans med sina medlemmar. Deltagandet i reningsverksamheter har varit en central arbetsform i föreningen sedan grundandet år 1975. Målet är att hjälpa till med att använda reningsverken så att de fungerar så bra som möjligt med tanke på vattenskyddet samt att konstatera uppfyllandet av tillståndskraven. Kontrollen grundar sig på villkoren i tillstånden för vattenreningen. Det praktiska arbetet sker i samarbete med reningsverken.

Ett reningsverk är bioteknik, som styrs av reningsverkens processgrupper. En sakkunnig och motiverad driftspersonal garanterar goda resultat i arbetet.

Föreningen erbjuder bl.a. följande tjänster för stödandet av avloppsverkens verksamhet.

Belastningskontroll: Kontroll av avloppsvattenreningsverkets funktion från provtagning till rapportering i den omfattning som kunden önskar. Till föreningens reningsverkskontroll hör nästan samtliga kommunala reningsverk samt en betydande del av de små reningsverken och industrins reningsverk.

Avloppsvattenundersökningar: Undersökningar, som har att göra med kvaliteten av det avloppsvatten som tas emot till reningsverken.

Utredningar: Mera djuplodande utredningar om reningsverkets funktion i samarbete med personalen.

Tillstånsdansökningar: Föreningen erbjuder sina kunder sakkunnigtjänster gällande uppgörande av tilllståndsansökan.

Databank: Reningsverksamarbetet i Västra Nyland och goda personliga kontakter bygger upp ett gemensamt kunskapskapital –fråga oss!

Skolning: Föreningen anordnar årligen skolnings- och diskussionsdagar för reningsverksskötare på området.