vesistö

Forskningtjänster

Huvudsida :: Forskningtjänster :: Vattendragsforskningen

Vattendragsforskningen

Vattendragsforskningen producerar information om tillståndet i insjöar, åar och kustvattnen (havsområden). För att kunna märka förändringar bör undersökningarna vara tillräckligt omfattande och långsiktiga. Kontrollundersökningarna bör göras av sakkunniga, för att resultaten skall vara pålitliga och jämförbara.

Föreningen undersöker och följer upp vattendragens tillstånd både genom omfattande samkontroller och som mindre vattendragkontroller. Dessutom utför vi enstaka undersökningar av vattenkvaliteten.

En betydande del av vattendragsforskningens prov tas genom föreningens provtagningstjänst och proven undersöks i vårt laboratorium.

Vattendragsforskningens metoder

Fysikalisk-kemisk uppföljning av vattenkvaliteten är en viktig del av enstaka undersökningar och mera omfattande uppföljningar. Tidigare klassificerades vattendragens och kustvattnens undersökningsområden enligt deras fysikalisk-kemiska tillstånd. Biologisk uppföljning innebär t.ex. undersökning av växtlighet, fiskbestånd och bottendjur. Nuförtiden klassificeras vattendrag och kustvatten i huvudsak enligt deras ekologiska tillstånd, där vattendragets naturliga tillstånd och ändringar i den beaktas.

Obligationskontroller och frivillig uppföljning av vattendrag

Belastarna av vattnen har ett betydande ansvar i uppföljningen av ändringar i vattnens tillstånd genom de ålägganden de har fått i sina miljötillstånd. Vattnens tillstånd följs också upp av flera olika myndigheter, antingen p.g.a. ålägganden i bestämmelser eller frivilligt inom ramarna för sina resurser. Lokala invånare utför ett betydande vattenskyddsarbete när de verkar för vattnens skydd antingen ensamma el. t.ex. genom vattendragsspecifika skyddsföreningar.