kalat

Fiskfaunan

Uppgifter som berör fiskfaunan och fiskeri är en viktig del av vattenskyddet. Fiskbeståndet är en central bioindikator och uppgifter om det behövs, då man planerar såväl skötselåtgärder som uppföljningar. Fiskbeståndets sammansättning, omfattning och åldersstruktur belyser på sitt sätt tillståndet i vattendraget. Förändringar i vattendragets frodighet och föroreningsgrad märks i fiskbestånden. Speciellt mörtfiskarna, men även gösen gynnas av eutrofiering. Däremot minskar fiskar som trivs i renare vatten såsom sik, siklöja och öring.

Fiskeriundersökningarna som görs med vissa års intervaller grundar sig huvudsakligen på vattenrättsliga obligationer. Som undersökningsmetoder använder man bl.a. regelbunden fiskeribokföring, fiskeriförfrågningar, provfiske samt värdering av fiskens användbarhet.

Vår förening har utfört långvariga fiskeriundersökningar i bl.a. följande områden:

 • Hiidenvesi sjö, Kirkkojärvi
 • Lojo sjö
 • Svartån, Fiskarsån, Ekenäs havsområde
 • Hangöudd-Bengtsårområdet
 • Vanjoki (Svartåns vattendrag)
 • Sjundeå å
 • Ingå Fagervik havsområde
 • Pickalaviken
 • Kyrkslätt, Humaljärvi

Enstaka undersökningar som t.ex. skyddsföreningar och delägarlag låtit utföra har under de senaste åren oftast hört i hop med något restaureringsprojekt och fiskeriekonomiska iståndsättningsåtgärder som hänger ihop med dessa.

Personalen i Västra Nylands vatten och miljö rf. äger ett starkt yrkeskunnande och erfarenhet då det gäller, att utföra undersökningar som berör fiskbestånden. Vi erbjuder mångsidiga tjänster gällande fiskeriundersökning och –planering.

 • provfiske med nät
 • elfiske
 • provkräftning
 • fiskeriekonomiska iståndsättningsplaner
 • bruks- och skötselplaner och uppdatering av dessa
 • fiskeriekonomiska obligationskontroller och kontrollprogram

Vattendraget kan innehålla en stor fiskeriekonomisk potential. Vill du veta hur din egen sjös fiskbestånd ser ut och vad som kan göras för det?