tutkimus

Forskningtjänster

Huvudsida :: Forskningtjänster :: Vattendragsforskningen :: Fysikalisk-kemisk uppföljning

Fysikalisk-kemisk uppföljning

De fysikalisk-kemiska analyserna av vattenkvaliteten är en viktig del av enskilda vattendragsundersökningar och mera omfattande uppföljningar. Analysparametrar kan vara bl.a.

 • temperaturskiktning
 • syrehalt
 • grumlighet
 • fast substans
 • konduktivitet
 • surhet, d.v.s. pH
 • alkalitet
 • färg
 • kemisk syreförbrukning
 • biologisk syreförbrukning
 • total fosfor
 • fosfat fosfor
 • total kväve
 • nitrat
 • nitrit
 • ammoniumkväve
 • järn
 • mangan
 • klorofyll-a
 • avföringsbakterier
 • skadliga ämnen som tungmetaller, oljekolväten, lösningsmedel och bekämpningsmedel

Vår systerförening, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, har gett ut ett finskspråkigt kompendium om tolkning av vattendragsresultat. Kompendiet heter Vesistötulosten tulkinta -opasvihkonen (PDF).