Huvudsida

Huvudsida :: Nyheter :: Under LINKKI-2017 projektets slutseminarium behandlas avloppsvattenhanteringen på strandområden
22.03.2018

Under LINKKI-2017 projektets slutseminarium behandlas avloppsvattenhanteringen på strandområden

Under LINKKI-2017 projektets slutseminarium behandlas avloppsvattenhanteringen på strandområden

I början av år 2017 trädde en förnyad lagstiftning gällande glesbygdens avloppsvattenbehandling i kraft. I den nya lagstiftningen lades tyngdpunkten i avloppsvattenbehandlingen på strand- och grundvattenområden ännu mer än tidigare, då övergångsperioden för förnyandet av avloppssystem, fram till 31.10.2019, kom att gälla endast dessa områden.

I Västra Nylands avloppsvattenprojekt LINKKI har man redan under många års tid lyft fram de här känsliga områdena genom att prioritera dem i avloppskarteringen och – rådgivningen på glesbygden. Även i kommunernas miljöskyddsföreskrifter gäller kraven på avloppsvattenbehandlingen främst strand- och grundvattenområden.

LINKKI-projektet ordnar seminariet - Avloppsbehandlingen på glesbygden den 27.3.2018 i Lojo. Under seminariet bekantar vi oss med kraven och alternativen för avloppsvattenbehandlingen på strandområden genom konkreta exempel. Ämnen som behandlas under seminariet är bl.a. nuläget gällande avloppsvattenbehandlingen på strandområden i västra Nyland, vilka nya redskap och utmaningar den nya lagstiftningen medför samt olika system för behandlingen av avloppsvatten. Tillställningen är riktad till branschens sakkunniga, men är öppen för alla intresserade.

LINKKI-2017 projektet fortsätter fram till slutet av maj och för LINKKI-2018 har ansökts om finansiering för avloppsrådgivning. Projektet väntar ännu på finansieringsbeslut men förberedelserna har redan inletts för att kunna utföra opartisk avloppsrådgivning på glesbygden även det här året. I projektet deltar 8 kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Utöver kommunerna finansieras projektet av Nylands NTM-central. Projektet hör till strategin för kommunernas samarbete kring glesbygdens avloppsvatten i västra Nyland 2013-2021 samt miljöministeriets landsomfattande avloppsrådgivning. Som projektkoordinator fungerar Västra Nylands vatten och miljö r.f. och mera information om projektet hittas på nätsidan www.glesbygdensvatten.fi 

Tilläggsinformation om seminariet Avloppsvattenbehandlingen på strandområden hittas på adressen: http://www.hajavesi.fi/se/handelser/?itemid=3516&a=viewItem

Minttu Peuraniemi                                      
projektchef                    
019 568 2969                                              
minttu.peuraniemi@vesiensuojelu.fi       

Karolina Örnmark
äldre avloppsrådgivare
019 5682 968
karolina.ornmark@vesiensuojelu.fi


Avsändare
LUVY
22.03.2018
Senast ändrat
29.03.2018
Taggar: hajavesi, luvy