Huvudsida

Huvudsida :: Nyheter :: Utvecklandet av regleringen av Lojo sjö – ett publiktillfälle gällande ansökan om tillståndsändring
01.06.2018

Utvecklandet av regleringen av Lojo sjö – ett publiktillfälle gällande ansökan om tillståndsändring

Utvecklandet av regleringen av Lojo sjö – ett publiktillfälle gällande ansökan om tillståndsändring

Tillståndsbestämmelserna i regleringstillståndet av Lojo sjö vid Svartåforsen möjliggör inte i detta nu en vettig reglering i alla vattensituationer. Regleringen är för tillfälle kopplad till kalendern och med hjälp av ändringar i tillståndsbestämmelserna kan det vara möjligt, att jämna ut flödesvariationerna i Svartån samt att säkerställa ett vattenstånd i Lojo sjö, som passar bättre för sjöns rekreationsanvändning.

Tillståndsbestämmelserna i regleringstillståndet av Lojo sjö vid Svartåforsen möjliggör inte i detta nu en vettig reglering i alla vattensituationer. Regleringen är för tillfälle kopplad till kalendern och med hjälp av ändringar i tillståndsbestämmelserna kan det vara möjligt, att jämna ut flödesvariationerna i Svartån samt att säkerställa ett vattenstånd i Lojo sjö, som passar bättre för sjöns rekreationsanvändning.

Utvecklingsarbetet gällande regleringen leds och finansieras av en ledningsgrupp, i vilken ingår Nylands NTM-central, städerna Raseborg, Lojo och Högfors, kommunerna Vichtis och Loppi, innehavaren av regleringstillståndet Koskienergia Koskivoima Oy, Helsingforsregionens miljötjänster samt Västra Nylands vatten och miljö rf. Granskningen av utvecklandet av regleringen har gjorts av Finlands miljöcentral. Utvecklandet av regleringen ingår som en del i Laxfiskarna till Svartån-vattendragsvisionen, som ingåtts mellan vattendragets kommuner och Västra Nylands vatten och miljö rf.

Ledningsgruppen beslöt att påbörja beredningen av en ändring av Lojo sjös regleringstillstånd. Ändringen av regleringstillståndet finansieras av Nylands NTM-central, Koskienergia Koskivoima Oy och av kommunerna Lojo, Raseborg och Vichtis.

Med anledning av beredningen av tillståndsansökan gällande ändringen av regleringen arrangerar man ti 19.6.2018 två publiktillfällen:
  • I Raseborgs stad vid Lärkkulla institutet kl. 14-16, adress Lärkkullavägen 22, Karis
  • I Lojo stad i Gymnasiets festsal kl. 17.30-20, adress Karstuvägen 6, Lojo

Tillfället i Raseborg är tvåspråkigt med en tonvikt på Svartån och Lojotillfället har en viss tonvikt på Lojo sjö-området och det tillfället är finskspråkigt. Vid bägge tillfällena finns kaffeservering.

Program:

  • Tillfällets öppnande, kommunens representant
  • Regleringsutvecklingsgruppens arbete – bakgrund och målsättning, Nylands NTM-central Kari Rantakokko
  • Kommunens kommentarer
  • Regleringsrekommendationer, Nylands NTM-central Kari Rantakokko
  • Presentation av ansökningsplanen, Maveplan Oy Hannu Alatalo

 

Tilläggsuppgifter:

Piia Nordström, gatuchef, Raseborgs stad, tel. 0400477650, piia. nordström(at)raasepori.fi

Risto Murto, miljöchef, Lojo stad, tel. 0505675911, risto.murto(at)lohja.fi

Kari Rantakokko, johtava vesitalousasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus, tel. 0405328793, kari.rantakokko(at)ely-keskus.fi

Jaana Pönni, verksamhetsledare, Västra Nylands vatten och miljö rf, tel. 0505751738, jaana.ponni(at)vesiensuojelu.fi


Avsändare
Hajavesi-hanke
01.06.2018
Senast ändrat
29.06.2018