Huvudsida

Huvudsida :: Nyheter :: Västra Nylands vatten och miljö rf:s laboratoriums mottagningspunkt för prover i Raseborg flyttar till nya utrymmen
17.09.2018

Västra Nylands vatten och miljö rf:s laboratoriums mottagningspunkt för prover i Raseborg flyttar till nya utrymmen

Västra Nylands vatten och miljö rf:s laboratoriums mottagningspunkt för prover i Raseborg flyttar till nya utrymmen

Prover tas emot i verksamhetspunkten i Raseborg endast måndagar kl. 9–10 (inte helgdagar eller dag före helg). Den nya addressen fr.o.m. början av oktober är Raseborgsvägen 37 (Ekåsen).

Västra Nylands vatten och miljö rf:s laboratoriums mottagningspunkt för prover i Raseborg flyttar till andra utrymmen från och med början av oktober. I verksamhetspunkten tar man emot bl.a. brunnsvatten- och livsmedelsprover, och därifrån kan man även avhämta rena provflaskor. Man behöver inte anmäla i förväg om prover som hämtas under nämnda tidpunkter. Under övriga tider bör proverna hämtas under vardagar (måndag–torsdag kl. 8–15.30) direkt till vårt laboratorium i Lojo (Västra Louhigatan 31, 08100 Lojo).

Fram till slutet av september tas prover emot såsom hittills på adressen Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs, Yrkeshögskolan Novias Campus, huvudbyggnadens tredje våning rum C377.

Tilläggsuppgifter:

Satu Henriksson
laboratoriechef
Västra Nylands vatten och miljö rf
vattenprover: kundbetjäningen tel. 019323895
satu.henriksson@vesiensuojelu.fi


Avsändare
LUVY
17.09.2018
Taggar: luvy