Huvudsida

Huvudsida :: Nyheter :: Grundvattnen i Lojo är huvudsakligen i gott skick – effekterna av halkbekämpningen kan skönjas
17.06.2019

Grundvattnen i Lojo är huvudsakligen i gott skick – effekterna av halkbekämpningen kan skönjas

Grundvattnen i Lojo är huvudsakligen i gott skick – effekterna av halkbekämpningen kan skönjas

Sammandragsrapporten över Lojos grundvattenkontroll 2018 har blivit färdig. Grundvattnets kvalitet var bra, med undantag av lokalt påträffade förhöjda kloridhalter, och det grundvatten, som leds till vattenledningsnätet, uppfyllde de kvalitetskrav, som finns uppställda för hushållsvatten.


Avsändare
LUVY
17.06.2019
Taggar: luvy